Vankilassa yli 40 vuotta

Vanginvartijana, apulaisjohtajana, johtajana ja aluejohtajana yli neljä vuosikymmentä toiminut kuopiolainen Heikki Kokkonen on kirjoittanut muistelmansa, jossa hän tarkastelee elämäntyötään vartijasta muutosjohtajaksi. Kirja kuvaa kiintoisasti vankilan elämää eri vuosikymmeninä - asiakkaineen ja työntekijöineen sekä tarkastelee rikosseuraamusalan kehitystrendejä ja yhteiskunnallista vallankäyttöä. Erityisesti paneudutaan muutosjohtamiseen. Kansainvälistä näkökulmaa tulee Venäjän ja pohjoismaisten yhteistyöhankkeiden kuvauksista. Lopuksi visioidaan rikosseuraamusalan kehitystä.

Kirja on rakennettu asiakokoisuuksien varaan eikä etene kronologisesti. Aineistona on Kokkosen aiemmin kirjoittamia lehtiartikkeleja ja esitelmiä, joita on sovitettu tähän päivään. Vaikka maailma muuttuu, vangin profiilissa ei hänen arvionsa mukaan tule tapahtumaan suuriakaan muutoksia. Kokkonen toteaa, että silloin on onnistuttu, kun monikertaisen asiakkaan uusimisvälit pitenevät.
-RK

 
Julkaistu 19.12.2012