Vankien Omaiset ry palkittiin työstään

Vankien Omaiset VAO ry on saanut 8 000 euron palkinnon humaanista kriminaalityöstä. Vuosittaisen Kriminaalihuollon palkinnon jakoi Kriminaalihuollon tukisäätiö, Krits, Kriminaalityön foorumissa Hämeenlinnassa lokakuussa.

Palkinnon saajan valitsi ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja. Perustelujen mukaan yhdistys on luonut vaikeassa elämäntilanteessa oleville vertaistuen verkon, jonka toiminta perustuu humaaneihin lähtökohtiin, jokaisen ihmisen ihmisarvoon, perhesuhteiden merkitykseen poikkeavissakin olosuhteissa, keskinäisen tuen voimaan ja tulevaisuuden toivon ylläpitämiseen. Se on rakentanut käytännön toimintamuotonsa näille arvoille ja hyödyntänyt monipuolisesti erilaisia keskinäisen tuen toteutusmuotoja sekä yhteistyötä toiminnan kannalta tärkeiden tahojen kanssa.

Vankien Omaiset VAO ry on vuonna 2005 omaisten perustama valtakunnallinen vapaaehtoisyhdistys, jonka tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea kaikille, jotka ovat tai ovat olleet vangin omaisia. VAO:n toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Yhdistys järjestää vertaisryhmiä ja vertaisohjaajakoulutusta sekä leirejä.

Kriminaalityön foorumin aiheita olivat tänä vuonna vertaistoiminta, rikoksentekijän kuntouttaminen sekä kristillinen vankilatyö. -RK


 
Julkaistu 19.12.2012