Vakava väkivalta perheissä harvinaista, kuritusväkivalta yleistä

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksen mukaan vanhemmat käyttävät lapseensa vain harvoin vakavaa fyysistä väkivaltaa, kuten lyömistä. Vanhemmat myös suhtautuvat vakavaan väkivaltaan kielteisesti. Tukistamista, luunappia, korvapuustia tai muita lievempiä, kuritusväkivallaksi miellettyjä keinoja käytetään sen sijaan hyvin usein. Noin joka toista alle 13-vuotiasta on kuritettu fyysisesti kotona vuoden aikana. Vanhemmista joka viidennen mielestä lievä väkivalta on sopivaa lapsen kasvatuksessa. Nykyinen lainsäädäntö kieltää kaiken lapseen kohdistuvan fyysisen väkivallan.

Erikoistutkija Noora Ellonen kertoo, että kuritusväkivaltaa käytetään kaikenlaisissa perheissä. Niin sanotuissa ydinperheissä kuritusta raportoidaan keskimäärin enemmän kuin uusperheissä tai yksinhuoltajaperheissä. Vanhempien koulutustaustalla ei ole yhteyttä kuritusväkivallan käyttöön. Sekä lievemmän että vakavamman väkivallan käyttö on keskimäärin sitä yleisempää, mitä useampia lapsia perheessä on.

– Eniten kuritusväkivaltaa kohdistuu 3–6-vuotiaisiin lapsiin. Alle 2-vuotiaita lapsia kuritetaan fyysisesti enemmän kuin yli 7-vuotiaita. Tulos on huolestuttava, sillä alle kouluikäisen lapsen persoonallisuus kehittyy voimakkaasti, ja kaikenlainen kaltoinkohtelu on riski lapsen kehitykselle, Ellonen sanoo.

Tutkimuksen mukaan kaltoinkohtelun tilanteisiin liittyy usein vanhemman väsymystä ja stressiä. Erityisesti juuri 3–6-vuotiaiden lasten äidit kertovat olevansa väsyneitä ja stressaantuneita. Uusperheissä kaltoinkohteluun liittyy usein myös perheen aikuisten keskinäinen riita. Ellosen mukaan tarvitaan lapsiperheiden entistä tehokkaampaa tukemista.

- Yhteiskunta asettaa vanhemmuudelle ja kasvatukselle entistä suurempia paineita. Jotta paineet eivät purkaudu lasten kaltoinkohteluna, sekä lähiyhteisön että palvelujärjestelmän tulee tukea vanhempia arjessa ja kriisitilanteissa.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten alle 13-vuotiaiden lasten vanhempien käyttäytymistä lastaan kohtaan ristiriitatilanteissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 3 170 vanhempaa eli hieman yli puolet kyselyn saaneista. Vastaajista 88 prosenttia oli äitejä, joten tulokset kertovat etenkin äitien käyttäytymisestä.

Ellosen tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa, Poliisiammattikorkeakoulussa toteutettavaa kaksivaiheista tutkimusprojektia "Väkivalta lasten kokemana ja poliisin tutkimana".

Lisätietoa tutkimusprojektista on hankkeen teemasivulla www.polamk.fi/tutkimus ja julkaisu on luettavissa www.polamk.fi/julkaisut . -RK

 
Julkaistu 19.12.2012