Regina Järg-Tärno

Uusintarikollisuuden ehkäisy kannattaa aina

Ruotsin rikoksentorjuntaneuvoston BRÅ:n vuosiseminaarissa Norrköpingissä pääteemana oli uusintarikollisuuden ehkäisy. BRÅ:n mukaan 41 % vankilasta vapautuneista tekee uusia rikoksia, joten asiassa on paljon tehtävissä.

Malmön yliopiston kriminologian professori Marie Torstensson Levanderin mukaan toimenpiteet kannattaa suunnata rikoksentekijätyypin mukaan ja hyödyntää uusintarikollisuuden ehkäisyssä tutkimustietoa. Haastavimpia ovat ns. urarikolliset, jotka aloittavat rikoksenteon jo varhain, jopa 12-vuotiaana ja jatkavat rikoksentekoa läpi elämänsä. Heitä on 1–2 prosenttia ikäluokasta ja monenlaiset ongelmat ovat kasaantuneet heille. Tärkeintä on saada ehkäistyä heidän rekrytointinsa rikollisuralle, esimerkiksi päihdehoidon avulla. Tosin rikoskierteen katkaisu myös vanhemmalla iällä on mahdollista, kun ihmiset väsyvät elämäntapaansa. Teini-iässä rikosaktiivisiin puolestaan tehoavat erilaiset keinot, kuten kontrollin lisääminen. Levanderin mukaan uusintarikollisuuden ehkäisyssä on aina toivoa eikä koskaan ole liian myöhäistä tai aikaista.

Seminaarissa kuultiin myös muiden Pohjoismaiden sekä Englannin hyvistä käytännöistä, joilla uusintarikollisuutta pyritään ehkäisemään ja vapautuneiden vankien asemaa parantamaan. Lisäksi kerrottiin Ruotsissa käynnissä olevista eri rikosseuraamusselvityksistä. Kesällä jätetyn ehdotuksen (Påföljdutrediningen SOU 2012:34) mukaan Ruotsin järjestelmä uudistuu kokonaan vuonna 2015.

Lisätietoa ja seminaarin alustukset ovat osoitteessa www.bra.se.

 
Julkaistu 19.12.2012