Juha Kääriäinen

Teknistä turvaa

Erilaisilla turvallisuusteknologioilla on ollut aina sijansa suomalaisessa rikoksentorjunnassa. Luvattomia toimia harkitsevan tietoisuus siitä, että käyttäytymistämme tarkkaillaan paitsi suoraan, myös erilaisten teknisten välineiden avulla, ehkäisee varmasti ennalta monia rikoksia. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä vaikkapa vähittäiskaupan käyttämät arvokkaimpien tuotteiden hälytinlaitteet tai kameravalvonta. Toisaalta monimuotoinen valvonta- ja tunnistusteknologia kiistämättä auttaa viranomaisia selvittämään rikoksia.

Monelta rikoksentorjuntatyössä mukana olevalta on saattanut jäädä huomaamatta, että suomalaiset yritykset ja korkeakoulut ovat viime vuosina heränneet näkemään turvallisuusteknologian kiinnostavana liiketoiminta-alueena. Tästä on hyvänä osoituksena Tekesin vuosille 2007–13 ajoittuva turvallisuuden tutkimusohjelma, jonka kokonaisbudjetti on noin 160 miljoonaa euroa. Ohjelman tavoitteena on ollut luoda turvallisuusalalle menestyvää liiketoimintaa kehittämällä uusia turva-alan tuotteita ja palveluja. Ohjelman yhteydessä VTT julkaisi jo pari vuotta sitten raportin "Turvallisuusalan liiketoiminnan kasvualueet ja -mahdollisuudet Suomessa", jossa tehtiin varsin kiinnostava katsaus turvallisuusalan tulevaisuuden kasvupotentiaaleista Suomessa ja globaalisti. Tutkimuksen mukaan "laajimpia markkinasegmenttejä ovat hälytyspalvelut, vartiointipalvelut ja tietoturvallisuus sekä nopeimmin kasvavia biometriikka, anturit ja tietoturvallisuus".

Suomalaista turvateknologian kehittämistä voidaan perustella taloudellisilla näkökohdilla. Turvateknologian kysyntä maailmalla voi hyvinkin luoda kiinnostavia kasvunäkymiä suomalaisyrityksille, se voi parantaa kotimaamme kasvua ja työllisyyttä synnyttämällä turva-alalle uusia nokioita ja rovioita. Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä alan kehitykseen liittyvät mittavat eettiset kysymykset, joiden tutkimiseen soisi riittävän varoja alkuun vaikka kymmenesosa siitä, mitä teknologioiden kehittämiseen käytetään. Tässäkin kohden näyttää siltä, että teknologian kehitys kulkee omaa tahtiaan ja yhteiskunnallinen keskustelu, tutkimus ja päätöksenteko koettavat seurailla parhaansa mukaan perässä.

Tämän Haaste-lehden teemanumeron teksteissä pyrimme kuvaamaan turvateknologian viimeaikaista kehitystä erityisesti rikostorjunnan kannalta. Lisäksi tuomme esiin joitakin turvateknologiaan liittyviä yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä.

 
Julkaistu 19.12.2012