Regina Järg-Tärno

Tasa-arvoista turvallisuussuunnittelua

Ruotsin asuntovirasto Boverket myönsi 3,5 miljoonaa euroa (34 milj. SEK) valtionavustusta 131 paikalliselle hankkeelle fyysisen ympäristön suunnitteluun turvallisuus- ja tasa-arvonäkökulmasta. Tarkoitus oli ottaa erityisesti huomioon naisten ja miesten väliset erot koetussa turvallisuudessa. Kahden vuoden ajan Boverket on seurannut hankkeita, arvioinut tuloksia ja välittänyt tietoa. Avustuksia on käytetty sekä fyysisiin muutoksiin, koulutukseen että strategisen työn kehittämiseen, kerrottiin asuntoviraston seminaarissa marraskuussa Tukholmassa.

Fyysisistä muutoksista nousi eniten esille ulkovalaistuksen oikea suunnittelu, lisääminen ja parantaminen. Valaistus lisää turvallisuutta esimerkiksi alikulkutunneleissa ja bussipysäkeillä mutta mahdollistaa myös puistojen ja leikkipaikkojen käytön pimeinä aikoina. Hankkeiden kokemusten mukaan valaistusta usein oli uhkaaviksi koetuissa paikoissa, mutta se saattoi olla rikki tai vääränlaista: liian häikäisevää, oudon tai jopa pelottavan sävyistä tai valaista paikan vain osittain niin, ettei ympäristöä pystynyt hahmottamaan laajemmin. Seminaarin esimerkkien mukaan toimenpiteillä oli vaikutusta myös suoraan rikollisuuteen.

Turvallisuuskävelyt olivat hankkeissa laajasti käytetty keino vaikuttaa asuinalueiden turvallisuus- ja tasa-arvokysymyksiin. Samoin karttapohjaisten ns. kerro kartalla -tyyppisten menetelmien käytöstä oli saatu positiivisia kokemuksia turvattomien paikkojen ilmoittamisessa ja korjaamisessa.

Boverketin selvityksen mukaan konkreettisten fyysisten parannusten ja niistä johtuvan turvallisuuden tunteen paranemisen lisäksi myös tietoisuus tasa-arvokysymyksistä oli kasvanut huomattavasti. Lisäksi hankkeilla on ollut paljon muita positiivisia sivuvaikutuksia, kuten osallisuuden kokeminen ja osallistuminen omaan asuinalueen turvallisuustyöhön.

Ideoita tasa-arvonäkökulman ottamiseksi huomioon ja toimenpiteiksi turvallisuussuunnittelussa löytyy Boverketin raporteista ja teemasivuilta Planera tryggt och jämställt (http://www.boverket.se/).

 
Julkaistu 19.12.2012