Selvitys joukkosurmista

Sisäasiainministeriössä on valmistunut Miksi nuori surmaa -selvitys. Siinä käydään läpi kahdeksan suunnitelmallista henkirikosta vuosina 1989–2012. Tiedot on koottu esitutkintapöytäkirjoista, tutkintalautakuntien raporteista sekä akateemisesta tutkimuksesta.

Selvityksen mukaan nuorten tekemille joukkosurmille ja muille vakaville teoille on yhteistä niiden suunnitelmallisuus sekä nimenomainen surmaamistarkoitus jo tekoa edeltäneessä suunnittelussa. Teot poikkeavat monin tavoin perinteisestä suomalaisesta väkivallasta. Selvityksen tavoitteena on kehittää vakavien väkivallantekojen varhaista tunnistamista ja ehkäisyä.

Miksi nuori surmaa – Yhteenveto nuorten tekemistä suunnitelmallisista henkirikoksista ja niiden taustoista (luonnosversio). www.intermin.fi/sisainenturvallisuus -RK


 
Julkaistu 19.12.2012