Aarne Kinnunen & Saija Sambou

Rikosten sovittelu etenee Karjalan tasavallassa

Itä-Suomen yliopisto ja Venäjän oikeusakatemian pohjoinen sivutoimipiste järjestivät marraskuussa Petroskoissa kansainvälisen kehittämisprojektin "Sovittelu - vaihtoehtoinen valinta" päätösseminaarin. Kaksivuotinen hanke rahoitettiin Suomen ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyömäärärahoilla yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Myös Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto oli aktiivisesti mukana hankkeen toimintojen suunnittelussa. Petroskoin seminaarissa mukana oli kumppaneita kummastakin maasta.

Seminaarissa sovittelutoimiston johtaja Svetlana Gladkih kertoi toiminnan tämänhetkisestä tilanteesta Petroskoissa. Tällä hetkellä sovittelutoiminta keskittyy alaikäisiin rikoksentekijöihin. Doroga nuorisoliitto ja Petroskoin lasten ja nuorten keskus ovat kehittäneet sovittelua vuodesta 2001 lähtien. Helmikuussa 2012 allekirjoitettu yhteistyösopimus Karjalan tasavallan sisäministeriön kanssa luo toiminnalle entistä vakaammat puitteet. Yhä useammat ihmiset ovat tietoisia mahdollisuudesta sovitteluun ja sen tuomista eduista. Edelleen on kuitenkin välttämätöntä tehdä työtä toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi ja vakiinnuttamiseksi.

Laki vakiinnuttaisi toiminnan

Korkeimman oikeuden tuomari Nelli Kabanen kertoi puheenvuorossaan, että siviili-, työ ja perheasioiden sovittelua säädellään jo vuonna 2011 voimaan tulleella lailla, mutta nyt tarvittaisiin laki rikosasioiden sovittelusta. Hän totesi, että tavanomainen rangaistus ei ole riittävän tehokas, sillä kaikki nuoret eivät sitä pelkää. Kabanen ei usko edes kuntouttavan otteen olevan yhtä tehokas nuorelle kuin korjaavan oikeuden, sillä kuntouttava lähestymistapa pitää rikokseen syyllistynyttä nuorta vain passiivisena kohteena. Hän uskoi, että sovittelun arvo on aktiivisessa vuorovaikutustapahtumassa, tekijän ja uhrin kohtaamisessa, jolloin käydään läpi, mitä tapahtui ja mitä teosta aiheutui uhrille.

Itä-Suomen yliopiston ja Venäjän oikeusakatemian pohjoisen sivutoimipisteen yhteishanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Päätösseminaarin yhteydessä julkaistiin kirja Sovittelu - vaihtoehtoinen valinta. Kirja on käyttökelpoinen artikkelikokoelma rikosten sovittelusta Suomessa ja Venäjällä. Yhteistyöprojektin seuraavassa vaiheessa tavoitteena on uusien sovittelutoimistojen perustaminen Karjalan tasavaltaan muun muassa Prääsään ja Sortavalaan. Jatkoprojektille on saatu rahoitusta Karelia ENPI CBC -yhteistyöohjelmasta. Itäsuomalaisille sovittelijoille tullaan puolestaan tarjoamaan erikoistumiskursseja muun muassa sellaisten sovittelujen toteuttamiseen, joissa osapuolet ovat erilaisista kulttuuritaustoista lähtöisin.

 
Julkaistu 19.12.2012