Painetun lehden sisällysluettelo

19.12.2012

TIETOSUOJA MUKANA MONESSA s. 4
Riikka Kostiainen
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Hän näkee kehityksen tietosuoja-asioissa menneen koko ajan parempaan päin. Valitettavan usein opit ovat kuitenkin tulleet kantapään kautta. Tietosuojavaltuutetun toimistossa tehdään työtä sen eteen, että hallinto, yritykset ja kansalaiset voivat hyödyntää uutta teknologiaa turvallisesti.

KANSALAISET TOISTENSA VALVOJINA s. 7
Hille Koskela
Kansalaisten omaehtoinen toiminta ja maailman suurvaltojen sotateknologia ovat eittämättä toisistaan todella kaukana, mutta eivät ihmiset katso teknologian kehitystä pelkästään sivusta. Ihmiset eivät enää ole ylhäältä ohjatun Orwell -tyyppisen valvonnan kohteita, vaan osallisia - hyvässä tai pahassa.

TURVALLISUUSPALVELUJEN JA -TEKNOLOGIAN HAASTEET s. 10
Martti Herman Pisto
Kirjoituksessa kuvataan käsityksiä turvallisuusalasta ja julkisuudessa käytyä keskustelua.
Valvontatekniikka murroksessa
Tuotteiden digitalisoituminen ei vain muuta tuotteiden teknistä arkkitehtuuria vaan mahdollistaa aivan uudenlaisia käyttötapoja myös järjestelmille, joita perinteisesti pidettiin puhtaasti turvatekniikkana.

VALVONTATEKNOLOGIAN VÄÄRINKÄYTTÖ ON RISKI s. 12
Riikka Kostiainen
Turvaurakoitsijoiden edusmies Ilkka Laine näkee turvasuojauksen teknisen kehityksen tuovan mukanaan myös väärinkäytön mahdollisuuksia. Väärinkäyttöä voi olla vaikea edes huomata. Lue

TEKNINEN TARKKAILU RIKOSTORJUNNASSA s. 14
Sami Ryhänen
Lainsäädännön toimivaltuudet, henkilöstövoimavarat ja painopisteet suuntaavat rikostorjuntaa käytännössä. Kirjoituksessa kerrotaan teknisen tarkkailun käytöstä poliisin näkökulmasta.

KAMERAT VALVOVAT TIKKURILAN RAITTIA s. 16
Riikka Kostiainen
Vantaan Tikkurilaan saatiin kameravalvonta kaupungin ja poliisin yhteistyönä.

AJONOPEUKSIEN KAMERAVALVONTA TURVAA LIIKENNETTÄ s. 17
Leif Beilinson & Veli-Pekka Kallberg
Automaattinen nopeusvalvonta Suomessa täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Tutkimusten mukaan nopeuskamerat, joita myös peltipoliiseiksi kutsutaan, estävät vuosittain liki 90 henkilövahinko-onnettomuutta ja lähes 30 liikennekuolemaa.

PERUSOIKEUDET JA VALVONTATEKNOLOGIA s. 20
Tuomas Ojanen
Kirjoituksessa pohditaan, miten valvontateknologiaa, kuten erilaisia kameravalvonnan sovelluksia, tulisi arvioida perus- ja ihmisoikeuksien kannalta.

VAPAUDEN LOPPU? s. 22
Jens Kremer
Helsingin seminaarissa keskusteltiin oikeudesta, valvonnasta ja teknologiasta globaalin turvattomuuden aikakaudella.

INTERNETIN MONET PUOLET LASTEN SEKSUAALISESSA HYVÄKSIKÄYTÖSSÄ s. 24
Mari Laiho
Digitaalinen media ja teknologian kehitys on luonut uusia lasten seksuaalisen hyväksikäytön muotoja. Samalla se antaa mahdollisuuksia myös rikosten selvittämiseen ja ennaltaehkäisyyn.

KOTI VANKILANA s. 26
Heidi Haapanen
Sekä rikosseuraamusesimies Maaret Lundahl että rikosseuraamustyöntekijä Almaleena Suomala ovat kokeneet valvontarangaistuksen hyödyllisenä ja tarpeellisena, mutta myös haasteita on.

VIDEONEUVOTTELUT VÄLTTÄMÄTÖN OSA NYKYAIKAISTA RIKOSSEURAAMUSTA s. 29
Jenni Kokko & Samuli Laulumaa
Kokemukset videoneuvottelujen käytöstä ovat olleet hyviä ja tulevaisuudessa videoneuvotteluilla voidaan merkittävästi edesauttaa kustannustehokasta ja turvallista rikosprosessin toteuttamista.

SUURIN OSA NAISVANGEISTA KOKENUT LÄHISUHDEVÄKIVALTAA s. 30
Anniina Jokinen & Natalia Ollus
Naisvangit voivat samanaikaisesti olla väkivallan uhreja, tekijöitä ja todistajia. Vankilahenkilökunnalle järjestetty koulutus keskittyi lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen.

NAISTEN VUORO TARJOAA TYÖKALUJA ROMANINAISTEN KUNTOUTUKSEEN s. 32

POIMINTOJA BILBAON KRIMINOLOGIAN KONFERENSSISTA s. 33
Henrik Elonheimo
Monipuolisen tapahtuman teemana oli 2000-luvun kriminologia.

PAIKALLINEN TURVALLISUUSKYSELY TUOTTAA ARVOKASTA TIETOA s. 34
Markus Alanko & Jukka-Pekka Takala
Rikoksentorjuntaneuvosto on laatinut turvallisuuskyselyn, jolla myös väkimäärältään pienissä kunnissa voidaan kerätä kattavasti tietoa asukkailta.
Vaasassa saatiin tietoa kaupunginosien turvallisuudesta
Seppo Mäenpää

Kriminologia: DONALD R: CRESSEY JA VANKILA s. 36
Matti Laine
Kirjoitussarjassa käsitellään tällä kertaa vankilaa organisaationa.

Rikoksentorjunta: TEHOAAKO JULKISTEN TILOJEN KAMERAVALVONTA? s. 38
Jukka-Pekka Takala
Näyttö on ristiriitaista ja osin vaikeasti tulkittavaa.

AJASSA s. 40
Ikääntyneille turvaohjeet
Ankkuri edusti Suomea ECPA-kilpailussa
Rikollisuuden ehkäisy huomioon kaupunkisuunnittelussa
Tasa-arvoista turvallisuussuunnittelua
Uusintarikollisuuden ehkäisy kannattaa aina
Väkivalta perheissä harvinaista, kuritusväkivalta yleistä
Selvitys joukkosurmista
Vankien Omaiset ry palkittiin työstään
Rikosten sovittelu etenee Karjalassa
Vankilassa 40 vuotta

 
Julkaistu 19.12.2012