Inka Jeskanen

Naisten vuoro tarjoaa työkaluja romaninaisvankien kuntoutukseen

Romanitaustaisia naisvankeja on Suomessa yhä enemmän. Heidän tukemisensa ja kuntouttamisensa luo uudenlaisia haasteita rikosseuraamusalalle. Tutkimustietoa aiheesta on niukasti, eikä vankiloiden nykyisillä kuntouttavilla ohjelmilla ole henkilökunnan mukaan saavutettu tavoiteltuja tuloksia.

Naisten vuoro on nelivuotinen (2010–2013) romaninaisvankien kuntoutuksen kehittämishanke. Tavoitteena on tuottaa toimintamalli, jolla voidaan vaikuttaa myönteisesti romaninaisvankien uusintarikollisuuteen ja syrjäytymiseen. Romaninaisvankien kuntoutustarpeita ja elämäntilanteita on selvitetty haastatteluilla. Hankkeessa koulutetaan myös Rikosseuraamuslaitoksen henkilökuntaa sekä muita tahoja. Lisäksi hanke kasvattaa romaniyhteisön tietämystä rikosseuraamusasioista ja kehittää yhdyshenkilötoimintaa vapautuvien vankien tueksi.

Voimaannuttava toimintamalli

Osana hanketta on kehitetty toimintamalli Voiva. Voiva tulee sanoista voimaannuttava, identiteettiä vahvistava ja vaihtoehtoja tarjoava. Kuntoutusohjelmassa minäkuvaa vahvistetaan romanikulttuurista käsin. Romanitaustan huomioiminen on tärkeää, sillä perinteinen romanielämä poikkeaa osittain valtaväestön elämästä niin erilaisten arvojen (kuten yhteisöllisyyden, tabujen ja vanhojen kunnioituksen) kuin kulttuurillisten tapojen vuoksi.

Voiva-ohjelma on romanityöntekijää vankilassa ohjaava toimintamalli, jota voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmätoimintana. Työntekijän romanitausta on keskeinen, sillä hänellä on paremmat edellytykset muodostaa naisvankeihin yhteys ja keskustella asioista "yhteisellä kielellä".

Voiva-ohjelmalle tunnistettu selkeä tarve

Voiva on otettu käyttöön Vanajan vankilassa kahdessa pilottiryhmässä ja toiminta jatkuu edelleen. Vuonna 2013 kokemusta Voivan toiminnasta on tarkoitus hankkia myös suljetusta vankilasta. Koulutuksiin on osallistunut Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden yhteistyötahojen henkilökuntaa.

Projektissa saadut kokemukset osoittavat selkeän tarpeen romanityöntekijälle vankiloissa. Voiva -ohjelman lisäksi romanityöntekijä on toiminut Vanajalla henkilökunnan apuna ja tarjonnut konsultointiapua romaninaisvankien asioissa.

Naisten vuoro on RAY:n tuella toimiva ja Romano Mission hallinnoima kehityshanke. Toimintaa ohjaavat projektikoordinaattori ja palveluohjaaja, jonka työpiste on osan viikkoa Vanajan vankilassa. Kehityshankkeen lopulla Voiva-ohjelma kirjataan käsikirjaksi, jolloin malli jää Romano Mission palvelutuotteeksi. Lopuksi selvitetään myös toimintamallin soveltuvuus romanimiesvangeille.

Lisätietoa http://www.naistenvuoro.fi/

Kirjoittaja työskentelee hankkeen projektikoordinaattorina.

 
Julkaistu 19.12.2012