Ikääntyneille turvaohjeita

Rikoksentorjuntaneuvosto on julkaissut ikääntyneelle väestölle tarkoitetut turvaohjeet, joissa konkreettisesti neuvotaan, miten toimien voi itse vähentää rikoksen uhriksi joutumisen riskiä. Rikoksentorjuntaneuvosto toivoo, että oppaan avulla lähipoliisi, vanhusjärjestöt ja muut keskeiset tahot voisivat yhteistyössä jakaa tätä tietoa senioreille turvallisuuden lisäämiseksi.

Poliisitilastojen ja kansallisten uhritutkimusten mukaan ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta ja muu rikollisuus on harvinaista muuhun väestöön verrattuna. Rikoksia ikääntyneitä kohtaan kuitenkin esiintyy ja tämä voi aiheuttaa turvattomuutta. Julkisuudessa on kiinnitetty etenkin huomiota erilaisiin rahan ja omaisuuden anastamisiin, kuten varkauksiin auttamisen yhteydessä, huijauksiin ja vanhusten asuntoihin pyrkimiseen tekaistuin perustein.

Ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy on ollut viime vuosina rikoksentorjuntaneuvoston toiminnassa yhtenä painopisteenä.

Turvaohjeita senioreille -oppaasta on saatavilla tulostusversio suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa http://www.rikoksentorjunta.fi/ - julkaisuja. -RK

 
Julkaistu 19.12.2012