Ankkuri edusti Suomea ECPA-kilpailussa

Rikoksentorjuntaneuvosto valitsi Ankkuri-toiminnan Suomen ehdokkaaksi Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun (ECPA). Kilpailun teema oli tänä vuonna Lähipoliisitoiminta rikoksentorjunnan työkaluna murtovarkauksien, perheväkivallan ja nuorisorikollisuuden ehkäisyssä. Suomen ehdokas julistettiin Tampereen rikoksentorjuntaseminaarin yhteydessä lokakuussa ja kilpailu ratkesi joulukuun alussa Kyproksella.

Ankkuri-toiminnan tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä perheissä tapahtuvaan lähisuhdeväkivaltaan. Ankkuri-tiimiin kuuluvat poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä. Tiimityö mahdollistaa nuorten tekemien rikosten ja väkivallan tekijöiden ja uhrien tilanteen selvittämisen kokonaisvaltaisesti. Ankkuri-toiminta on käynnissä Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen poliisiasemilla. Lisäksi toiminta on laajentunut Lahden ja Helsingin poliisilaitosten alueille. (Haaste 3/2012)

Rikoksentorjuntaneuvoston mukaan Ankkuri-toiminnassa viranomaistoiminnan kokonaisvaltaisuus sekä yhteistyö ja jatkuvuus sosiaalipalveluiden, terveystoimen, koulutoimen ja poliisin välillä edistävät nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä. Ankkurissa osa poliisitoiminnasta palautetaan perinteiseen kyläpoliisitoimintaan, jossa paikallispoliisi huolehtii rikoksen selvittämisen lisäksi myös siitä, että rikokseen liittyviin sosioekonomisiin ongelmiin tartutaan. -RK

 
Julkaistu 19.12.2012