Uusi kirja rikosseuraamustyöstä

Rikosseuraamustyö on ympäri maailmaa nopeassa ja syvässä muutoksessa. Muutos on koskenut käytäntöjä sekä niiden taustalla olevaa kriminaalipoliittista ajattelua. Rikosseuraamustyön odotetaan vaikuttavan yhä moninaisempiin rikollisen käyttäytymisen taustatekijöihin. Samalla työn odotetaan olevan rangaistuksellisesti uskottavaa. Suomessa jo pitkään on ollut tavoitteena kehittää rikosseuraamustyötä niin, että se edistää rikollisuudesta irtautumista ja yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Artikkeleista koostuva teos valottaa rikosseuraamustyön kehittämiskysymyksiä monesta eri näkökulmasta. Sen tarkoituksena on lisätä tietämystä rikosseuraamustyötä koskevasta yleisestä keskustelusta, tukea tätä keskustelua ja tietoon perustuvaa kehittämistyötä Suomessa. Teos on tarkoitettu alalla toimiville, sitä opiskeleville ja siitä kiinnostuneille. -RK

 
Julkaistu 12.12.2011