RTN:n johtoon Marita Ruohonen

Valtioneuvosto on nimittänyt uuden rikoksentorjuntaneuvoston toimikaudeksi 29.9.2011–28.9.2014. Neuvoston uusi puheenjohtaja on Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohosen. Hän on toiminut rikoksentorjuntaneuvoston jäsenenä ja sen väkivaltajaoston puheenjohtajana vuodesta 2006. Myös jäsenistössä tapahtui henkilövaihdoksia. Varapuheenjohtajana jatkaa poliisiylijohtaja Mikko Paatero.

Marita Ruohonen pitää valintaansa arvostuksenosoituksena kansalaisjärjestöille. Hän on ensimmäinen järjestöjä edustava puheenjohtaja, edeltäjät ovat tulleet mm. oikeuslaitoksesta, yliopistolta ja kunnallishallinnosta.

– Rikoksentorjuntaneuvosto kokoaa eri alojen toimijoita rikollisuuden ehkäisytyöhön. Maassamme tehdään paljon hyvää työtä rikollisuuden vähentämiseksi, mutta toiminta on aivan liian usein sektoroitunutta ja yhteistyön tuottama lisäarvo jää syntymättä. Haluan puheenjohtajana edistää erityisesti toimijoiden välistä vuoropuhelua ja uudenlaisten yhteistyöhankkeiden kehittymistä, hän sanoo.

– Syrjäytymisen ehkäisy ja yhdenvertaisuuden edistäminen on rikollisuuden vähentämisen perusta. Sosiaalisen pääoman kasvattaminen luo osallisuutta ja motivaatiota toimia yhteiskuntaa rakentavasti, ei tuhoavasti. -RK

 
Julkaistu 12.12.2011