Rikoksentorjunta vaatii kunnilta pitkäjänteistä työtä

Rikoksentorjuntaneuvosto ja Helsingin kaupunki järjestivät syyskuussa kuntien rikoksentorjuntaa käsitelleen kaksipäiväisen seminaarin otsikolla "Turvallisesti kotona, asuinalueilla ja liikenteessä". Työryhmissä keskusteltiin vilkkaasti mm. etnisten vähemmistöjen, joukkoliikenteen ja rakennetun ympäristön turvallisuudesta sekä kuntien rikoksentorjuntatyön edistämisestä.

Seminaarin pääluennossa professori Matti Kortteinen Helsingin yliopistosta puhui turvattomuuden alueellisesta vaihtelusta. Tutkimusten mukaan väkivaltaisimpia ovat logistiset solmukohdat tai palvelukeskittymät, joiden ympärille on keskittynyt asumaan keskimääräistä enemmän sellaista työikäistä väestöä, joka elää pysyvästi vailla työtä. Turvattomuutta voidaankin vähentää kiinnittämällä huomiota alueelliseen huono-osaisuuteen ja toisaalta alueen liikennejärjestelyihin ja palvelurakenteen. Kortteinen kävi keinoja läpi kahden tapaustutkimuksen, Riihimäen Peltosaaren ja Vantaan Tikkurilan, avulla. Konsultti Ulf Malm puolestaan esitteli ruotsalaista suuren vuokra-asuntoyhtiö Svenska Bostäderin hanketta, jonka tavoitteena oli vähentää rikoksia ja lisätä asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Lisäksi yleisluennoissa käsiteltiin Lasta Lyömätön Satakunta -hanketta ja ikääntyneisiin kohdistuvien rikosten ehkäisyä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi seminaaritervehdyksessään paikallisen turvallisuusyhteistyön merkityksen. – Kunnissa on tiedostettu, että turvallisuusongelmia ei poisteta eikä edes ratkaisevasti vähennetä kertatoimin vaan turvallisuuden parantaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä. Esimerkkejä tästä ovat kuntien panostukset perheiden tukemiseen, nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja yhdyskuntasuunnitteluun. Parhaimmillaan ehkäisyyn panostamisella voidaan paitsi välttää suuri määrä rikoksista aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä myös säästää paljon rahaa, joka muuten menisi jälkien korjaamiseen.-RK

Seminaariraportti ja -aineistot saatavilla osoitteessa www.rikoksentorjunta.fi.

 
Julkaistu 12.12.2011