Lähisuhdeväkivalta voi katketa viranomaisten yhteistyöhön

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen poliisin, sosiaaliviranomaisten, terveydenhuollon ja muiden ammattilaisten tiiviillä yhteistyöllä vaikuttaa toimivalta. Lahdessa, Oulussa ja Helsingin Itäkeskuksessa vuoden ajan kokeillun MARAK (moniammatillinen riskinarvioinnin kokous) -hankkeen ensimmäisiä tuloksia esiteltiin Helsingissä marraskuussa. Menetelmän tarkoituksena on arvioida lähisuhdeväkivallan uusiutumisen riskiä ja parantaa väkivaltaa kokeneen turvallisuutta.

THL:n kehittämispäällikkö Minna Piispa kertoo, että palautteen mukaan MARAK on selvästi lisännyt eri toimijoiden tietämystä toistensa mahdollisuuksista auttaa väkivallan uhria ja siten tehnyt yhteistyötä helpommaksi ja joustavammaksi. Sosiaalityöntekijät ovat kokeneet uudenlaiset työmenetelmät hyödylliseksi keskusteluavuksi myös niiden asiakkaiden kohdalla, jotka eivät kuulu hankkeen piiriin. Joissakin kodeissa tilanne on rauhoittunut jo sen myötä, että asiakkaat ovat huomanneet eri viranomaistahojen vaihtavan tietoja keskenään, esimerkiksi poliisilta saadut faktat ovat helpottaneet sosiaalityöntekijän asiakastapaamisia. Ajan myötä yhteistyö eri viranomaisten välillä tuo myös säästöjä, kun saman asiakkaan ei tarvitse olla yhteydessä moniin eri tahoihin.

Seminaarin pääpuhuja, brittiläisen Standing Together -järjestön toiminnanjohtaja Anthony Wills painotti, että kotiväkivallan ehkäisyn täytyy olla koko yhteiskunnan vastuulla. Willsin mukaan poliisi on avainasemassa, mutta taistelu ei voi olla yksin heidän – kotiväkivaltaa, sen syitä ja vaikutuksia on ymmärrettävä koko julkisella sektorilla ja toimittava tehokkaasti.

Myös poliisiylijohtaja Mikko Paatero nostaa moniammatillisen yhteistyön tärkeimmäksi toimintamuodoksi lähisuhteessa tapahtuvan väkivallan ehkäisyssä ja ongelmien ratkaisussa. Hän painotti, että lähisuhdeväkivallan rikosprosessin on tapahduttava nopeasti ja tehokkaasti. Pelkkä rikosoikeudellinen vastuu ei riitä, vaan keskenään hyvin erilaiset tapaukset vaativat myös erilaisia ratkaisukeinoja. Parhaiden ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa jonkinlainen suhde uhrin ja tekijän välillä jatkuu ja yhteisten lasten elämään vaikuttavista olosuhteista tehdään ratkaisuja. -RK

 
Julkaistu 12.12.2011