Kolmatta sisäisen turvallisuuden ohjelmaa valmistellaan

Valtioneuvosto asetti marraskuussa hankkeen laatimaan sisäisen turvallisuuden ohjelma vuosille 2011–2015. Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Sisäisen turvallisuuden ohjelman sisältö muodostuu arjen turvallisuuden ongelmien ennaltaehkäisystä ja ratkaisusta. Keskeisimmät kotimaiset haasteet ovat syrjäytyminen ja yhteiskunnan jakautuminen. Ohjelma laaditaan laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta.

Ohjelma muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen
  • nuorten turvallisuuden parantaminen
  • alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen
  • väkivaltaisen ekstremismin ehkäisy
  • rikoksen uhrien tukipalveluiden kehittäminen
  • ikääntyneiden turvallisuus
  • yritystoiminnan turvallisuuden parantaminen

Ohjelman koordinoinnista vastaa sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä. Valmistelussa ovat laajasti mukana eri viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämä. Ohjelma valmistuu toukokuuhun 2012 mennessä. -RK

 
Julkaistu 12.12.2011