Yritysrikollisuuden tilannekuva: omaisuusrikokset kasvussa

Syksyn 2010 yritysrikollisuuden tilannekuvan mukaan Pohjoismaissa on liikkeellä huomattavasti aiempaa enemmän ulkomaisia, tilauksesta erilaisia varkausrikoksia tekeviä rikollisryhmiä. Murtovarkauksien ja niiden yritysten määrä on kääntynyt pitkän laskun jälkeen kasvuun. Varkausrikosten määrää kasvattavat etenkin Virosta, Liettuasta, Puolasta ja Romaniasta saapuvat rikolliset, jotka tekevät nopeasti paikasta toiseen liikkuen sarjamaisia omaisuusrikoksia. Ulkomaalaisten ammattirikollisten tekemien omaisuusrikosten määrän arvioidaan kasvavan edelleen.

Lisäksi myymälävarkaudet ja näpistykset ovat lisääntyneet. Niitä tuli poliisin tietoon vuonna 2009 lähes 54 000, kun vuonna 2005 määrä oli noin 10 000 vähemmän. Merkittävä osa myymälävarkauksista ja näpistyksistä on nykyisin laajamittaista ja suunnitelmallista sarjarikollisuutta.

Tilannekuvan mukaan yritysten keskeisen tietopääoman kaappaamiseen tähtäävien hyökkäysten määrä on kasvanut edelleen. Suurin osa näistä tehdään tietoa keräävän haittaohjelman avulla. Haittaohjelmia toimitetaan yleisimmin yrityksen sisäverkkoon sähköpostin tai USB-muistivälineen avulla.

Poliisin tietojen mukaan rikollisia on havaittu toimivan esimerkiksi rakennus-, kuljetus-, siivous- ja ravintola-alan yrityksissä tai alihankkijoissa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää tilanteisiin, joissa järjestäytyneen rikollisuuden valta-asema pääsee vahvistumaan kokonaisilla elinkeinoelämän aloilla. Suomessa talousrikollisuus on merkittävä uhka erityisesti ulkomaankaupassa ja kauttakulkuliikenteessä.

Maksukorttirikollisuus on monimuotoinen, kasvava ja yleensä rajat ylittävä rikollisuuden ala, joka on muuttanut muotoaan uusien tietoturvallisuusstandardien käyttöönoton myötä. Maksukorttitietojen kopiointi on vähentymässä samaan aikaan kun etämyyntipetokset lisääntyvät. Kauppaan kohdistuvat petokset ja maksuvälinepetokset ovat lisääntyneet tuntuvasti. Myös yritykset joutuvat identiteettivarkauden kohteeksi.

Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä julkaisee yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuvan kaksi kertaa vuodessa. Siinä esitetään myös laajasti keinoja, joilla uhkia voidaan torjua.

Tilannekuvat julkaistaan sisäisen turvallisuuden ohjelman verkkosivuilla www.intermin.fi/sisainenturvallisuus . -RK

Haaste 4/2010

 
Julkaistu 13.12.2010