Vapautuvien vankien asemassa paljon parannettavaa

Lähes puolet vangeista vapautuu edelleen ilman että vapautumisen jälkeistä aikaa on juuri mitenkään suunniteltu. Vankeja vapautuu yhä asunnottomana kadulle eikä vankilassa aloitettu kuntoutus ei aina jatku vapaudessa. Vankeusaika ja sen jälkeinen vapautuminen luo haasteita yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumiselle. Rangaistuksesta vapautuvien kuntoutujien asemaa on kartoitettu Kriminaalihuollon tukisäätiön selvityksessä. Siinä nostetaan esille erityisesti niitä ongelmia, joista säätiön asiamiehille on tullut yhteydenottoja vankiloista, kunnista ja järjestöistä sekä vangeilta ja heidän omaisiltaan.

Suurimmat ongelmat liittyvät vapautuvien vankien vuokra-asunnon saantiin, puutteellisiin ja kirjaviin etuuskäytäntöihin ja kuntoutuksen jatkumiseen vapautumisen jälkeen. Myös velkojen hoitoon, vankiloiden työtoimintaan ja koulutukseen sekä vankien perheiden huonoon taloudelliseen asemaan ja heidän lastensa oikeuksiin liittyy monia ongelmia.

Selvityksessä esitetään lähes 50 parannusehdotusta, joilla vankien ja heidän omaistensa asemaa voitaisiin parantaa. Esimerkiksi perusopetuslakia tulee muuttaa niin, että vankila mainitaan laitoksena, jonka sijaintikunta on velvollinen järjestämään perusopetusta. Vankien systemaattista työ- ja toimintakyvyn selvittämistä tulee tehostaa ja siirtää eläkkeelle ne vangit, jotka työkykynsä puolesta sinne kuuluvat. Työkykyisten vankien mahdollisuuksia osallistua palkattuun työhön tulee rangaistusaikana voimakkaasti lisätä. Näin vankien velkaongelmaa voidaan helpottaa jo rangaistusaikana sekä rakentaa motivaatiota työhön hakeutumiseen vapautumisen jälkeen. Päihde- ja mielenterveysongelmaisille vangeille tulee turvata tarpeenmukainen ja oikea-aikainen kuntoutus, joka jatkuu yhtäjaksoisesti vapautumisen jälkeen vangin omassa kotikunnassa. Kaikille vangeille tulee tehdä vankilassa vapauttamissuunnitelma vapautumisen jälkeistä elämää varten. Siihen kuuluu asumisen, toimeentulon, koulutuksen ja työpaikan järjestämistä sekä tukiverkoston kokoamista yhteistyössä vangin kotikunnan viranomaisten ja vangin perheen kanssa. -RK

Marjatta Kauralan ja Veikko Kylämarttilan selvitys Rangaistuksesta vapautuvan kuntoutujan asema osoitteessa www.krits.fi .

Haaste 4/2010

 
Julkaistu 13.12.2010