Väkivallan tarkistuslista kuntien turvallisuussuunnittelussa

Rikoksentorjuntaneuvosto julkaisi 2009 tammikuussa oppaan "Ota väkivalta huomioon turvallisuussuunnittelussa" ja lähetti sen kaikkiin Suomen kuntiin. Oppaassa on 18-kohtainen tarkistuslista väkivaltaa vähentävistä toimista.

Rikoksentorjuntaneuvoston suunnittelija Markus Alanko on arvioinut, miten oppaassa esitetyn 18-osaisen tarkistuslistan toimet näkyvät myöhemmin julkaistuissa turvallisuussuunnitelmissa (14 suunnitelmaa, jotka kattavat 49 kuntaa). Selvitys ei kuitenkaan kerro, vaikuttiko opas kuntien turvallisuussuunnitelmien sisältöön eikä sitä, missä määrin väkivallan vähentämistoimia on toteutettu.

Neuvoston oppaassa esitettiin, että väkivallan vähentämistyössä on parantamisen varaa, jos vain alle puoleen kysymyksistä voidaan vastata myöntävästi. Vain yhdessä suunnitelmassa neljästätoista tämä raja alittui; vähintään seitsemän toimenpidettä mainitaan joko kaikissa tai melkein kaikissa suunnitelmissa. Selvitys osoittaa, että kaikki tai lähes kaikki vuoden 2009 puolivälin jälkeen hyväksytyt paikalliset tai alueelliset turvallisuussuunnitelmat ottavat sisällöllisesti huomioon väkivallan vähentämisen tarkistuslistan.

Tarkistuslista löytyy osoitteesta www.rikoksentorjunta.fi . -RK

Haaste 4/2010

 
Julkaistu 13.12.2010