Tutkintavankien oloja poliisivankiloissa kohennettava

Oikeusministeriön työryhmän mukaan tutkintavankien olosuhteet poliisiasemilla ovat niin huonot, että tutkintavankien säilytys tulisi keskittää nykyistä harvemmille poliisiasemille ja tutkintavangit tulisi siirtää nopeammin tavallisiin vankiloihin. Poliisiasemien säilytystilat tulisi kunnostaa pikaisesti, sillä suuri osa niistä ei esimerkiksi paloturvallisuudeltaan sovellu tähän käyttöön.

Ehdotuksilla pyritään täyttämään Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean (CPT) suositukset. CPT on suosittanut, ettei tutkintavankeja säilytettäisi poliisivankiloissa ja vaatinut tutkintavankien säilytys- ja esitutkintavastuun erottamista toisistaan nykyistä selkeämmin poliisivankiloissa.

Tutkintavankien määrä ja tutkintavankeuden kesto ovat lisääntyneet. Viime vuonna esitutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi vangittuja oli vankiloissa keskimäärin 570 ja poliisin tiloissa noin 100. Tutkintavanki vietti vankilassa keskimäärin 3,5 kk ja poliisin tiloissa 12 vrk.

Poliisiasemien sellien ja tutkintavankien toiminta- ja ulkoilutilojen peruskorjaus maksaisi työryhmän arvion mukaan noin 8 miljoonaa euroa. Sammutusjärjestelmät vaatisivat noin 4 miljoonan euron investoinnit. Myös vankiloiden tiloja olisi korjattava, jotta niihin voidaan siirtää entistä enemmän tutkintavankeja. Vankiloihin tulisi esimerkiksi rakentaa kunnolliset kuulustelutilat. Myös tutkintavankien erilläänpito muista vangeista tulisi ottaa huomioon. Lisäksi työryhmä kiirehtii vankiloissa ns. paljusellien poistamista käytöstä erityisesti naistutkintavankien tiloissa

Vaikka tutkintavankien säilyttämisestä poliisin tiloissa ei voida kokonaan luopua mm. esitutkintasyiden ja tutkintavankiloiden tilanahtauden takia, työryhmä lyhentäisi poliisin tiloissa säilyttämisen enimmäisaikaa neljästä kahteen viikkoon ja vain erityisen painavista syistä se olisi mahdollista tätä pitempään. Ehdotus nostaisi tutkintavankien päivittäistä määrää vankiloissa 20-35:llä.

Tutkintavankien oikeudet esimerkiksi tapaamisiin ja puhelimen käyttöön toteutuvat eri tavoin eri laitoksissa ja etenkin tutkinta- ja poliisivankiloiden välillä. Tutkintavankien kohtelu tulisi yhdenmukaistaa. Lisäksi heidän oikeuksistaan tulisi tiedottaa nykyistä paremmin.

Työryhmä ehdottaa myös, että käynnistetään selvitys tutkintavankeuden vaihtoehdoista. Vaihtoehtoja voisivat olla sähköisesti valvottu matkustuskielto, päihdehoitoon sijoittaminen ja järjestelmä, jossa pidätetty vapautetaan takuita vastaan (ns. bail-järjestelmä). -RK

Haaste 4/2010

 
Julkaistu 13.12.2010