Rikostaustaisten nuorten oppimisvaikeudet hyvä selvittää

Kriminaalihuollon tukisäätiön nelivuotinen Oppimisvaikeuksista vapaaksi (Oppiva) -hanke nosti esiin rikostaustaisten nuorten oppimisvaikeudet. Tunnistamaton oppimisvaikeus on merkittävä rikollisuudelle altistava riskitekijä. Rikoksiin syyllistyneillä on usein jo lapsuudessa alkaneita oireita, joihin ei ole puututtu.

Hanke toimi vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamuksessa rikostaan sovittavien nuorten parissa Etelä-Suomen alueella. Vuosina 2007–2010 toimintaan osallistui 181 henkilöä. Oppimisvaikeuksia kartoitettiin testeillä. Tarvittaessa nuoria ohjattiin neuropsykologisiin tutkimuksiin ja heille tarjottiin kuntoutusohjausta. Kartoituksen jälkeen nuoret jatkoivat jopa yli vuoden kestävään kuntoutusprosessiin. Suuri osa heistä jatkoi hankkeen tuen piirissä myös vapautumisensa jälkeen. Oppimisvaikeuksia kokevia nuoria ohjattiin opiskelemaan, työpajoille ja muuhun kuntoutukseen.

Rikostaustaisilla nuorilla on usein heikko koulutustausta. Vain joka kymmenennellä Oppiva-hankkeen asiakkaista on ammatillinen tutkinto. Hankkeen kokemusten mukaan oppimisvaikeudet lisäävät opetuksesta syrjäytymisen, masentuneisuuden ja päihteiden käytön riskiä. Eräs hankkeen asiakas kuvasi oman impulsiivisuutensa ja väkivallantekojen loppuneen hoidon ja tuen myötä "kuin seinään".

Oppiva-hanke on tuottanut mallin oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen sekä kouluttanut rikostaustaisten nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia ottamaan oppimisvaikeudet huomioon asiakastyössään. Oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja käsittelyn tueksi on tehty käsikirja.

Oppiva-hankkeelle myönnettiin maaliskuussa 2010 ammattijärjestö Talentian Hyvä käytäntö-palkinto siitä, että hanke on auttanut rikostaustaisia nuoria rakentamaan tulevaisuuttaan ja pysäyttänyt myös viranomais- ja järjestötoimijat oppimisvaikeusproblematiikan äärelle. Hanketta on tukenut Raha-automaattiyhdistys.

Kriminaalihuollon tukisäätiö jatkaa panostamista oppimisvaikeuksien käsittelyyn Osaava ohjaus -hankkeessa. Valtakunnallisen, ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien koulutukseen. -RK

Haaste 4/2010

 
Julkaistu 13.12.2010