Nuorten seurusteluväkivaltaa tutkittu

Tyttö- tai poikakaverinsa väkivallan uhriksi joutuvat usein nuoret, joiden sosiaaliseen taustaan liittyy muitakin ongelmia. Poliisiammattikorkeakoulun julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan seurusteluväkivaltaa kohdanneilla nuorilla on usein taustallaan myös muita väkivaltakokemuksia, perheongelmia ja riskikäyttäytymistä. Nämä nuoret kertoivat usein myös vanhempiensa runsaasta riitelystä ja alkoholinkäytöstä sekä omasta päihteidenkäytöstään. He olivat joutuneet muita nuoria useammin omaisuusrikosten uhriksi ja kohdanneet muita todennäköisemmin väkivaltaa kotona.

Kyselyaineiston mukaan nuorten seurustelusuhteiden väkivalta on pääasiassa lievää. Yleisin kyselyssä ilmoitettu teko oli väkivallalla uhkaaminen, mutta joukossa oli myös vakavia tekoja. Fyysistä väkivaltaa kokeneista nuorista huomattavan suuri osa oli saanut teon seurauksena lieviä vammoja, kuten mustelmia.

Tyttöjen ja poikien kokema seurusteluväkivalta on luonteeltaan erilaista. Vakavimmat teot ja vammat keskittyivät tytöille. Tytöt kertoivat kokeneensa väkivaltaa tyypillisesti yksityisessä asunnossa ja pojat taas ulkona tai muulla julkisella paikalla. Seksuaalisen seurusteluväkivallan uhriksi olivat joutuneet pääasiassa tytöt. Nuoret olivat kertoneet seurusteluväkivallasta useimmiten kaverille, mutta neljäsosasta tapauksia ei ollut kerrottu kenellekään.

Seurusteluväkivallalla tarkoitetaan tyttö- tai poikakaverin tekemää fyysistä väkivaltaa tai väkivallalla uhkaamista ja seksuaalista väkivaltaa. Tutkimus tehtiin tammikuussa 2008. Kyselytutkimukseen vastasi 5775 yhdeksäsluokkalaista nuorta. -RK

Haaste 4/2010

 
Julkaistu 13.12.2010