Lapsi huomioon rikosprosessissa

Rikoksen uhriksi joutuneen lapsen aseman parantamiseksi rikosprosessissa on tehty suositukset. CURE-hankkeen raportissa esitetään suosituksia EU:n jäsenvaltioille ja komissiolle, jotta lapsiuhrille voitaisiin taata rikosprosessissa tietty oikeussuojan vähimmäistaso.

Suosituksissa todetaan mm., että rikoksen uhriksi joutuneen lapsen suojaamiseksi rikosprosessissa on kehitettävä kansallisia strategioita. Lapsiuhrien kanssa kontaktissa olevan oikeuslaitoksen henkilöstön tulee saada koulutusta lapsen kohtaamiseen. Rikoksen uhriksi joutuneille lapsille on välitettävä tietoa lapselle sopivalla tavalla. Lapsiuhreille kohdennettuja järjestöjen ja viranomaisten tukitoimia tulee myös vakiinnuttaa valtion tuella.

Suomi oli yksi Ruotsin vetämän hankkeen yhteistyökumppaneista. Hanke sai rahoitusta komission rikollisuuden ehkäisyn ja torjunnan ohjelmasta. -RK

CURE (Child victims in the European Union - Rights and Empowerment) -hankkeen raportti, yhteenveto ja suositukset (englanniksi) www.brottsoffermyndigheten.se .

Haaste 4/2010

 
Julkaistu 13.12.2010