Helsingin sosiaaliviraston lähityöhanke Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa

Rikoksentorjuntaneuvosto valitsi tämän vuoden Euroopan rikoksentorjuntakilpailun Suomen ehdokkaaksi Helsingin sosiaaliviraston lähityöhankkeen. Kilpailun voittaja julkistettiin Euroopan rikoksentorjuntaverkoston parhaiden käytäntöjen vuotuisessa konferenssissa, joka pidettiin joulukuun alussa Brysselissä.

Helsingin sosiaaliviraston hankkeessa sosiaalialan työntekijät pyrkivät parantamaan asuinalueiden arkiturvallisuutta ja viihtyvyyttä. Nämä lähityöntekijät jalkautuvat kaduille ja ostoskeskuksiin, verkostoituvat taloyhtiöiden, asukasyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa ja välittävät reaaliaikaista tietoa kuntalaisilta viranomaisille ja päinvastoin.

Hanke aloitettiin vuoden 2009 alussa. Se toimii Itä-, Pohjois- ja Etelä-Helsingin alueen lähiöissä. Hanke toteutetaan yhdessä kaupungin sosiaalitoimen ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa ja se kytkeytyy pilotoituun lähipoliisihankkeeseen.

Lähityöhankkeen päätavoitteena on synnyttää valituilla kohdealueilla yhteisöllisyyttä, jotta asukkaiden ja muiden alueella toimivien ja liikkuvien henkilöiden turvallisuudentunne paranisi. Pyrkimyksenä on, että asukkaat tuntevat olevansa osa asuinaluettaan sekä tuntevat naapurustoaan.

Tarkoituksena myös on se, että asukkaat havaitsevat asuinalueensa turvattomuutta ja viihtymättömyyttä aiheuttavat epäkohdat ja miettivät yhdessä naapurustonsa ja viranomaisten kanssa, mitä epäkohdille voisi tehdä. Lisäksi pyrkimyksenä on, että asukkaat saavat huolensa viranomaisten tietoon vaivatta ja että he tuntevat tulevansa kuulluiksi omaan asuinalueeseensa vaikuttavissa asioissa.

Työssään lähityöntekijät jalkautuvat tunnistettavissa työasuissa kaduille ja ostoskeskuksiin. He puuttuvat havaitsemiinsa häiriöihin välittömästi keskustelemalla ja sovittelemalla. Lisäksi he ohjaavat ja motivoivat ihmisiä hoidon tai palvelujen piiriin ja toimivat palveluketjujen "puuttuvana linkkinä", jotta kuntalaiset ja heille suunnatut palvelut kohtaisivat.

Kilpailun teemana oli vuonna 2010 turvallinen koti turvallisessa yhteisössä. Kilpailussa haettiin uusia tai hyviä käytäntöjä kolmessa alateemassa: rikoksentorjunnassa, lähipoliisitoiminnassa ja osallistuvassa konfliktinratkaisussa. -RK

Haaste 4/2010

 
Julkaistu 13.12.2010