Asenteiden muutosta perheväkivaltaa kohtaan tarvitaan

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman (2010–2015) aloitusseminaarissa syyskuussa todettiin, että yhteiskunnassa on oltava nollatoleranssi kaikkeen perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan. Poikkihallinnollisessa ohjelmassa esitellään 66 konkreettista toimenpidettä ja linjausta naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Seminaarissa nostettiin esille ennakoiva puuttuminen väkivaltaan sekä asenteisiin ja käyttäytymismalleihin vaikuttaminen. Lisäksi esiteltiin Suomessa ja Ruotsissa käytössä olevia malleja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Seminaarissa puhuivat myös ohjelman toimeenpanosta vastaavat ministerit.

Peruspalveluministeri Paula Risikko korosti sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on oltava toimiva palvelujärjestelmä, jonka henkilöstö on osaavaa ja rohkenee puuttua asioihin myös ennakoivasti.

Sisäasiainministeri Anne Holmlundin mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämistoimenpiteet tulee toteuttaa osana eri hallinnonalojen normaalia toiminnan ja talouden suunnittelua ja tulosohjausta. Väkivallan vähentäminen ei voi olla projekti tai hanke, joka alkaa ja päättyy. Sen tulee olla tärkeä osa viranomaisten perustyötä.

Oikeusministeri Tuija Brax keskittyi ohjelman tavoitteeseen ehkäistä väkivallan uusiutumista. Keinoja ovat esimerkiksi väkivallan tekijän ohjaaminen avun piiriin sekä paremman tuen tarjoaminen lähestymiskiellolla suojatulle. Hallitus on myös kesällä antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla halutaan parantaa suojaa tarvitsevien uhrien asemaa ja osoittaa entistä selvemmin tekojen moitittavuus.

Maahanmuuttoministeri Astrid Thors otti esille maahanmuuttajanaiset, jotka voivat olla haavoittuvassa asemassa. Heille, kuten kaikille maahanmuuttajille, on tarjottava kotouttamispalveluita. Hyvä kotouttaminen ennaltaehkäisee myös osaltaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

Tasa-arvoministeri Stefan Wallinin mukaan väkivaltaista käytöstä ei saa laittaa mustasukkaisuuden tai humalatilan syyksi, eikä toista saa vahingoittaa kotona sen paremmin kuin kadullakaan. Väkivallan ehkäisyssä tarvitaan meidän kaikkien toimintaa ja vahvaa kannanottoa väkivaltaa vastaan, niin päättäjinä kuin kansalaisinakin. -RK

Haaste 4/2010

 
Julkaistu 13.12.2010