Vanajan vankilaan perheosasto

Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat asettaneet ohjaus- ja seurantaryhmän Vanajan vankilan perheosaston toimintojen käynnistämiseksi. Tehtävänä on suunnitella perheosaston käytännön toiminta sekä lainsäädäntömuutokset. Toimikausi on vuoden 2011 loppuun. Tarkoituksena on, että vankiloiden nykyiset äiti-lapsiosastot organisoidaan uudelleen ja että lapsen etu otetaan nykyistä paremmin huomioon.

Vanhempansa mukana vankilassa on ollut viime vuosina noin 140 lasta. Suuri osa lapsista on ollut alle vuoden ikäisiä. Keskimäärin lapset ovat olleet vankilassa 7,5 kuukautta. Tällä hetkellä äiti-lapsiosastoja on kahdessa vankilassa: Hämeenlinnan vankilassa ja Vanajan avovankilassa. Niin sanottuihin paljuselleihin ei enää sijoiteta lapsia.

Eduskunnan oikeusasiamies on huomauttanut, että lapsen etu ja vanhempien oikeudet eivät ole toteutuneet vankiloissa. Vankeuslaki ei sisällä riittäviä säännöksiä lapsen edun huomioon ottamisesta vankeusaikana. Lainsäädäntöä muutettaisiin siten, että ensi vuoden alusta lähtien lapsen sijoittamisessa vankilaan noudatettaisiin vankeus- ja tutkintavankeuslain sijasta lastensuojelulakia. Tällöin alle kahden vuoden ikäisen lapsen sijoittamisesta vankilaan päättäisi lastensuojeluviranomainen, joka kuultuaan Rikosseuraamusvirastoa ottaisi päätöksessään huomioon nimenomaan lapsen edun.

Tarkoituksena on, että uudella perheosastolla työskentelee myös ammattiin koulutettuja lastenhoitajia. Uuden 10-paikkaisen perheosaston toiminta aloitettaisiin ensi vuoden aikana. Perheosasto toimisi vuoden 2010 kokeilujakson ajan erillisrahoituksella. -RK


 
Julkaistu 14.12.2009