Riikka Kostiainen

Poliisi tavoittaa nuoret netissä

Nykyaikainen lähipoliisi jalkautuu nuorten pariin netissä. Helsingin ja Oulun poliisilaitokset ovat lähteneet yhteistyöhön IRC-Gallerian kanssa. Tavoitteena on saada netin välityksellä poliisin ja nuorten vuorovaikutus mutkattomaksi ja avoimeksi.

Kuva: Lauri Haapaniemi

Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli Marko Forss loi syyskuussa 2008 Suomen suosituimmalle yhteisöpalvelusivustolle IRC-Galleriaan (www.irc-galleria.net) oman poliisiprofiilin nimeltään -fobba-. Nykyään virtuaalisia lähipoliiseja on jo kolme. He työskentelevät Keskustan poliisipiirissä alle 18-vuotiaiden rikosten ehkäisyyn ja selvittämiseen erikoistuneessa tutkintaryhmässä. Hankkeen tavoitteena on netin tarjoamin mahdollisuuksin ennalta estää lasten ja nuorten tekemiä häiriöitä, väkivallantekoja ja muita rikoksia Helsingin keskustassa. Poliisiprofiilin avulla poliisi tavoittaa häiriöalueilla liikkuvia ja häiriölle alttiita nuoria virtuaalisesti.

Forss esittelee profiilissa itsensä ja tavoitteensa virkapukuisena poliisina. Koska virtuaalimaailma on nuorille merkittävä osa elämää, poliisi halusi mennä sinne omassa roolissaan. Osa nuorista ei aluksi uskonut asialla olevan oikean poliisin, mutta osa oli jutussa heti mukana. Nuoret tekivät jopa profiiliin logon ja antoivat teknistä tukea hankalissa tilanteissa.

Tällä hetkellä sivustolla on foballe oma fanclub-yhteisö, jossa on jo 200 jäsentä. Rekisteröityneitä kävijöitä on ollut viikoittain useita tuhansia. Kysymysten, kommenttien ja viestien määrä poliisille on ollut valtava. Suurin osa nuorten kysymyksistä on samoja, joihin lähipoliisit vastaavat kouluissa. Nuoret kysyvät mopojen virittämisten seuraamuksista, alkoholin ja tupakan käytön rangaistavuudesta tai miten pääsee poliisiammattikorkeakouluun. Alussa kiinnitettiin huomioita vain kävijämääriin ja nuorten poliisille antamaan palautteeseen sekä arvioitiin hankkeen tavoitteiden toteutumista. Parhaillaan mietitään mittareita myös suoritusten ja vaikuttavuuden luotettavaksi mittaamiseksi.

Nuorten maailma on erilainen

Alusta saakka kysymyksissä on näkynyt virtuaalimaailman erilaisuus. Profiiliin tuli useita todella henkilökohtaisia kysymyksiä, jotka koskivat esimerkiksi erilaisia seksuaalirikoksia tai perheessä tapahtuneita väkivaltaisuuksia. Vakavimmissa ja vaativimmissa asioissa nuorilla on mahdollisuus päästä netin kautta kahdenkeskiseen keskusteluun messengerin kautta ja saada apua heti. Laajemmissa kysymyksissä nuori voi lähettää myös sähköpostia.

Profiilin tarkoituksena ei kuitenkaan ole tehdä rikosilmoituksia vaan ohjata ja opastaa. Nuorille annetaan ohjeet rikosilmoituksen tekemiseen ja kerrotaan rikosprosessin kulku. Silloin kun kyse on esimerkiksi vakavasta rikoksesta, Forss on hoitanut yhteydenoton tutkivaan poliisiin. Sivuston blogiin eli päiväkirjaan Forss on tehnyt laajoja kirjoituksia mm. koulu- ja nettikiusaamisesta, seksuaalirikoksista, perheväkivallasta ja alkoholiin liittyvästä rikollisuudesta.

Profiili ottaa myös osaa keskusteluihin eri yhteisöissä, joita on sivustolla tuhansia. Mielenkiintoisia keskusteluja on käyty esimerkiksi yhteisöissä nimeltä "anarkismi" ja "misantropia". Yhteisöissä näkee selkeästi aikuisten läsnäolon puuttumisen virtuaalimaailmasta. Tätä myös käytetään hyväksi esimerkiksi huumemyönteisissä yhteisöissä. Profiili tuo nuorten kaipaamaa aikuista näkökulmaa keskusteluihin. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole rajoittaa sananvapautta tai sensuroida keskustelua, vaan ylläpito hoitaa sivuston valvonnan.

Kentälle jalkautumista ei ole unohdettu

Profiilin toimintatapaan on alusta saakka kuulunut säännöllinen jalkautuminen kentälle. Tarkoituksena on kohdata virtuaalimaailman nuoret reaalimaailmassa. Nuoret eivät ole tehneet eroa virtuaali- ja reaalimaailman välisestä kanssakäymisestä. Poliisit käyvät myös kouluissa puhumassa kiusaamisesta ja erityisesti virtuaalimaailman näkökulmasta. Jalkautumalla suoritetaan myös alaikäisiin kohdistettua päihdevalvontaa. Valvonta on otettu yllättävän positiivisesti vastaan nuorten keskuudessa.

Poliisiprofiilin kautta poliisi voi tiedottaa tulevista valvontatapahtumista. Ongelmia aiheuttaviin nuoriin pidetään yhteyttä profiilin kautta ja kerrotaan hölmöilyjen hinta ja seuraamukset. Päihdevalvontaa tehdään yhteistyössä lähipoliisin ja muun virkapukuisen poliisin kanssa. Valvonnan seurauksena ja poliisin uudenlaisen tiedottamisen avulla julkinen juopottelu on vähentynyt keskustan alueen häiriöpaikoilla aivan selvästi. Valvontaa tehdään myös yhteistyössä Nuorisoasiainkeskuksen etsivää nuorisotyötä tekevän Katuluotsin ja sosiaaliviranomaisten kanssa.

Poliisiprofiilia käytetään jonkin verran myös rikostutkinnassa. Sivuston kautta on helppo lähestyä poliisia. Profiilin kautta on tehty rikostapauksiin liittyviä alustavia puhutteluja. Nuoret ovat tunnistaneet rikoksesta epäiltyjä sivuston profiileista ja ilmoittaneet niistä poliisille. Sivuston päiväkirjakirjoituksista on löytynyt myös suoria tunnustuksia joihinkin rikoksiinkin syyllistymisestä. Marko Forssin mukaan vaikuttaa siltä, että osa nuorista toimii aktiivisesti väkivallan vähentämiseksi poliisin kanssa.

Jepari chattaa

Oulun seudun virtuaalinuorisotyön hanke ja Oulun poliisilaitoksen nuorisorikosryhmä tekevät moniammatillista nuorisotyötä IRC-Galleriassa. Siellä toimii kolmena iltana viikossa Netari-yhteisö, jonka chateissa voi jutella reaaliaikaisesti toisten nuorten sekä nuoriso-ohjaajien kanssa. Erityispiirteenä Oulun Netarissa on perjantai-iltaisin toimiva Jepari-yhteisö, jossa on mukana Oulun poliisilaitoksen nuorisorikosryhmän konstaapeli. Poliisi on galleriassa turvallisena aikuisena nimenomaan nuorten kysymyksiä varten eikä valvojana. Päivystysvuoron aikana saadaan kymmeniä kontakteja nuoriin ja keskustelu on osallistavaa.

Tähän mennessä yleisimpiä keskustelunaiheita poliisin kanssa ovat olleet päihteet, poliisin koulutus ja ammatti, väkivalta, mopot ja liikennesäännöt sekä ihmissuhteet kavereihin ja vanhempiin. Nuoret ovat myös esittäneet epäilyksiä mahdollisista rikoksista ja saaneet ohjeita, miten toimia näissä tilanteissa. Virtuaalisella läsnäololla vähennetään turvattomuuden tunnetta sekä nuorten keskuudessa liikkuvaa väärää tietoa, jotka lisäävät uhriutumisriskiä.

Nuorten yhteydenottokynnys poliisiin on matalampi, kun kysymyksen voi esittää nuorille tutussa mediaympäristössä nimimerkillä. Jepari-yhteisössä on nuoria aina perjantai-iltaisin. Osa yhteisössä käyvistä nuorista on siellä toistuvasti. Poliisin läsnäolo verkossa on madaltanut nuorten kynnystä ottaa yhteyttä poliisiin ja vähentänyt mahdollisia ennakkoluuloja. Nuorille on annettu opastusta, neuvoa ja tukea.

Suoritusten mittaaminen koettiin tärkeäksi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Ennen toiminnan käynnistämistä tammikuussa 2009 tehtiin nuorille nettikysely nuorten tietotarpeista. Jokaisesta työvuorosta täytetään päiväkirjaraportti ja päiväkirjoista kootaan laajempia perusraportteja. Aineistoa käytetään työn kehittämiseen ja tutkimuskysymysten esiin nostamiseen. Nuoret voivat antaa palautetta Netarin kävijöiden palautekyselyn kautta.

Netari moniammatillista nuorisotyötä

Netari.fi-hanke toteuttaa ja kehittää verkossa tehtävää valtakunnallista ja moniammatillista nuorisotyötä. Tarkoitus on saada yhteys netissä aikaansa viettäviin nuoriin. Toiminta lähti liikkeelle vuonna 2004 pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöhankkeena. Syksyllä 2007 toiminta laajeni valtakunnalliseksi hankkeeksi ja tällä hetkellä mukana on 23 kunnan nuorisotoimet. Habbossa ja IRC-Galleriassa toimii Netarin nuorisotilat, joissa nuoret voivat jutella reaaliaikaisesti toisten nuorten sekä nuorisotyön ammattilaisten kanssa. Netari-tv:ssä puolestaan käsitellään nuoria koskevia asioita juontajan ja vieraiden kera. Lisäksi Netari järjestää verkossa tavatuille nuorille reaalimaailman tapaamisia eli miittejä sekä valtakunnallisia Netari-leirejä sekä apuohjaajakoulutuksia nuorille.

Verkossa tehtävän moniammatillisen nuorisotyön etuina ovat palvelun luotettavuus, matala kynnys tulla keskustelemaan aroistakin asioista sekä ammattilaisen läsnäolo reaaliaikaisesti.

 
Julkaistu 14.12.2009