Poliisille oikeus ottaa alkoholijuomat pois nuorilta

Marraskuusta lähtien poliisilla on ollut oikeus tarkastaa alle 18-vuotiaan mukana olevat tavarat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on todennäköisiä syitä epäillä nuoren pitävän hallussaan alkoholia. Tarkastus ei saa loukata henkilökohtaista koskemattomuutta. Uusilla alkoholirikoksia koskevilla säännöksillä halutaan nykyistä tehokkaammin puuttua alaikäisten alkoholin hallussapitoon.

Jos poliisi löytää alle 18-vuotiaalta alkoholijuomia tai 18–20-vuotiaalta väkevää alkoholia, poliisi voi ottaa juomat pois ja hävittää ne. Alkoholin hallussapidosta ikärajoja rikkoen voidaan määrätä 20 euron rikesakko, kun tähän asti rangaistuksena on ollut päiväsakkoja. Samansuuruinen rikesakko voidaan määrätä nyt rikoslain mukaan aikuisellekin, jos tämä poliisin kielloista piittaamatta nauttii alkoholia julkisella paikalla. Jo nykyisinkin julkisella paikalla juomisesta voidaan järjestyslain mukaan määrätä 20 euron rikesakko.

Rangaistavaa on myös tarjota alle 18-vuotiaalle alkoholia siten, että hän juopuu siitä, jos tarjoamista voidaan alaikäisen ikä, kypsyysaste ja muut olosuhteet huomioon ottaen pitää moitittavana. Teko katsotaan alkoholirikkomukseksi, josta seuraa sakkoa. Jos teko vaarantaa lapsen terveyttä, siihen sovelletaan rikoslain pahoinpitelyä koskevia säännöksiä.

Jatkossa alkoholirikkomuksista säädetään alkoholilaissa ja alkoholirikoksista rikoslaissa. Alkoholirikokset porrastetaan teon törkeyden perusteella kolmeen portaaseen. Rikoksena rangaistaan alkoholijuoman tai väkiviinan laiton valmistus, maahantuonti, myyminen, välittäminen tai muu luovuttaminen tai näiden tekojen yritys. Rangaistavaa on myös alkoholijuoman tai väkiviinan hallussapito tai kuljettaminen mm. myyntitarkoituksessa. Uutena rikosnimikkeenä otetaan käyttöön alkoholijuoman markkinointirikos. -RK

 
Julkaistu 14.12.2009