Paikkatiedoista hyötyä turvallisuussuunnittelussa

Tämän vuoden suurten kaupunkien rikoksentorjuntaseminaari järjestettiin Espoossa marraskuussa. Sen järjestivät yhteistyössä Espoon kaupunki, rikoksentorjuntaneuvosto ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Pääteemana oli paikkajärjestelmien käyttö rikollisuuden torjunnassa.

Helsingin kaupungilla ja poliisilaitoksella on menossa yhteinen tietokantahanke Haavi, jota esitteli kaupungin johtava turvallisuuskoordinaattori Johanna Seppälä. Kaupungin eri virastot tuottavat runsaasti tilastotietoa eri tarkoituksiin, jota voitaisiin kerätä, yhdistää ja taltioida uudessa järjestelmässä. Haavin avulla alueellinen arkitieto saataisiin turvallisuussuunnittelun ja muun strategisen suunnittelun käyttöön. Tilastojen avulla voidaan saada esille alueiden erityispiirteitä, nähdä heikkoja signaaleja ja kohdentaa toimenpiteitä paikallisesti. Hankkeen eteneminen riippuu rahoituksesta.

Oulun poliisin lääninjohdon erikoissuunnittelijan Konsta Korhosen mukaan poliisilla on melkoinen määrä osoitteellista tapahtumatietoa. Esittämistavan valinnalla on suuri merkitys käyttökelpoisuuden kannalta. Pelkästään poliisin tiedon varassa on kuitenkin vaikea tehdä kaikkia koskevia strategisia päätöksiä ja linjauksia. Yhteistyö kaikkien toimijoiden kesken on ensiarvoisen tärkeää.

Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö valmistelee ideakirjoja rikollisuudesta ja turvattomuudesta kartalla sekä turvallisuuskävelyistä. Myös näistä kuultiin seminaarissa. Lisäksi aiheena olivat mm. Espoon turvallisuustyön esittely ja kaupunkien ajankohtaiset turvallisuuskuulumiset. Ensi vuoden kesäkuussa on tarkoitus kokoontua Vaasassa. - RK


 
Julkaistu 14.12.2009