Riikka Kostiainen

KiVa Koulu voitti Euroopan rikoksentorjuntapalkinnon 2009

Suomalainen koulukiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, KiVa Koulu -hanke, voitti vuoden 2009 Euroopan rikoksentorjuntakilpailun. Voittaja julistettiin 9. joulukuuta Euroopan rikoksentorjuntaverkoston konferenssissa Tukholmassa. Palkinnon vastaanottivat KiVa Koulu -hankkeen johtajat, professori Christina Salmivalli (kuvassa vas.) ja erikoistutkija Elisa Poskiparta

Palkintolautakunnan puheenjohtaja, Ruotsin rikoksentorjuntaneuvoston (BRÅ) paikallisen rikoksentorjuntayksikön johtaja, Lars Alexandersson sanoi, että KiVa on menetelmiltään luova ja antaa suuren panoksen kiusaamisen vähentämiseen. Hän nosti esiin KiVan hyvät tulokset kiusaamisen vähentämisessä ja korosti, että nämä saavutukset on todennettu tieteellisesti korkeatasoisella menetelmällä. Arvioinnissa käytetään satunnaistettua verrokkiryhmäasetelmaa, ja tähän mennessä on käytettävissä tulokset noin kahdeksan tuhannen koululaisen kokemuksista. Ohjelma on jo käytössä yli puolessa Suomen peruskouluista.

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu on Euroopan rikoksentorjuntaverkoston vuosittain järjestämä tapahtuma, jonka tarkoituksena on rohkaista rikoksentorjuntamenetelmien kehittämistä ja tehdä toimivia käytäntöjä tunnetuksi. Kukin EU-maa voi esittää kilpailuun yhden ehdokkaan. Tänä vuonna osanottajia oli 17. Kilpailun teema vaihtelee vuosittain. Vuoden 2009 teemana oli lapsiin ja nuoriin kohdistuvan ja heidän tekemiensä rikosten ehkäisy.

Rikoksentorjuntaneuvosto valitsi KiVa Koulun Suomen kilpailuehdokkaaksi syyskuussa 2009 pitämässään kokouksessa. Suomi on ottanut osaa Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun vuodesta 2002 alkaen, mutta KiVa on ensimmäinen suomalaisvoittaja.

Tukholman konferenssissa esiteltiin myös kaksi muuta suomalaista hanketta. Toinen on Helsingin poliisin IRC-Galleriassa toimiva "virtuaalinen lähipoliisi", joka tavoittaa suuren määrän netissä läsnä olevia nuoria. Toinen on Suomen sovittelufoorumien kouluissa toteuttama vertaissovitteluhanke.

 
Julkaistu 14.12.2009