Euroopan rikoksentorjuntakilpailun 2009 teemana nuoret

Euroopan rikoksentorjuntakilpailun (ECPA) 2009 teemana oli lasten ja nuorten rikollisuuden ja uhriksi joutumisen ehkäisy painopisteenä koulu, netti ja rikollisryhmiin rekrytointi. Ehdokkaat arvostellaan viiden kriteerin perusteella: (1) Hankkeen tulee keskittyä arkirikollisuuden tai rikollisuuden pelon torjuntaan nimetyn teeman puitteissa. Lisäksi (2) hankkeen tulee olla dokumentoidusti tuloksellinen, (3) perustua yhteistyöhön ja olla (4) toistettavissa muissa jäsenmaissa sekä (5) mielellään luova.

Rikoksentorjuntaneuvosto sai viisi ehdotusta Suomen kilpailuhankkeeksi. Neuvosto valitsi ehdokkaaksi KiVA Koulu -hankkeen ennen kaikkea dokumentoidun tuloksellisuutensa ansiosta. Muut ehdotetut hankkeet olivat koulusovittelu, Helsingin poliisilaitoksen virtuaalinen lähipoliisitoiminta, Oulun seudun virtuaalinuorisotyön moniammatillinen yhteistyömalli ja X-PAIN.

"X-PAIN – Expressive Painting – Free 2 B Me" -hanketta on vetänyt suomalainen Tina Borg, mutta hanketta ei toteutettu Suomessa vaan eteläisessä Afrikassa. Sen pohjana on menestyksekäs vankien luovan taideilmaisun pilotti, jonka tavoitteena oli väkivaltarikollisten kuntouttaminen ja uusintarikollisuuden ehkäisy. X-PAIN-hankkeen kohderyhmänä puolestaan ovat vähäosaiset 5–15-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka elävät väkivaltaisissa ja köyhissä ympäristössä. Koulupäivän jälkeisessä ohjatussa kerhossa lapset saavat maalata akryyliväreillä välineinään kädet ja muovikortit. Maalaamisen ja kirjoittamisen kautta voidaan purkaa tuhoisia tunteita ja vahvistaa itseluottamusta. Hyvä itsetunto vähentää riskiä ajautua rikollisryhmiin. Lisäksi taideterapia on käytännöllinen ja riskitön vaihtoehto masennuslääkkeille, jotka voivat aiheuttaa riippuvuutta. Se voi myös herättää tietoisuutta väkivallan taustalla piilevistä syistä. Borg näkee luovan taideilmaisun olevan hyödyllinen menetelmä myös osana suomalaisten koulujen ehkäisevän työn strategiaa.

Euroopan rikoksentorjuntakilpailun voittajan valitsee Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN). Vuoden 2009 voittaja julkistettiin verkoston parhaiden käytäntöjen konferenssissa 9.–10. joulukuuta Tukholmassa. -RK

 
Julkaistu 14.12.2009