Riikka Kostiainen

Pääsy kielletty!

Stakesin kustantama teos analysoi syrjäytymisen syitä. Se on myös puheenvuoro hyvinvointipoliittiseen keskusteluun. Kirjoittaneet: Sakari Hänninen, Jouko Karjalainen & Kirsi-Marja Lehtelä (toim.).

Poiskäännyttämistä voidaan pitää sosiaalisen syrjäytymisen aktiivisena muotona. Haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset apua ja palveluja etsiessään voidaan suoraan tai epäsuorasti ohjata muualle tai yksinkertaisesti torjua sosiaaliturvan piiristä. Eri alojen asiantuntijat pohtivat ja kuvailevat teoksessa poiskäännyttämisen ilmenemismuotoja.

Syrjäytymisen käsite on pitkään ollut muotitermi. Sen mukaan huono-osaisuus on kuin syvenevä kierre, joka tulisi katkaista. Tuskin kukaan myöntäisi pyrkivänsä muuhun. Tämä kuva saattaa silti olla vajavainen. Apua odottava saattaa jonottaa siitä syystä, että hänet on jo ohjattu monelta luukulta muualle. Hän ei ole vain syrjäytynyt vaan myös poiskäännytetty.

Kirjassa tarkastellaan poiskäännyttämisen käytäntöjä, joiden kohteeksi nimenomaan kaikkein hädänalaisimmat ihmiset saattavat joutua. Artikkeleissa teemaa lähestytään henkilökohtaisten kokemusten, vastaanottavien työntekijöiden havaintojen, lainsäädännön ja jopa elokuvaelämyksen valossa.

Kirja avaa uusia näkökulmia ajankohtaiseen sosiaalipoliittiseen keskusteluun. Se on hyödyllistä luettavaa kaikille, jotka haluavat miettiä vakavasti sitä, kuinka hyvin yhteiskunnan nimissä annetut lupaukset pitävät käytännössä.

Pääsy kielletty! Poiskäännyttämisen politiikka ja sosiaaliturva. Stakes. Tietokirja 245. Helsinki 2007.

 
Julkaistu 19.12.2007