Vihapuheen kohtaamiseen työpaikalla koottu neuvoja

Työpaikoilla monet ihmiset joutuvat kokemaan tai ainakin todistamaan vihapuhetta ja epäasiallista käytöstä. Työyhteisön sisälläkin voi joutua häirinnän ja kiusaamisen kohteeksi. Työsuojelurahaston tukemissa hankkeissa on pohdittu, miten vihapuhetta ja epäasiallista käytöstä voidaan ehkäistä työpaikoilla ja miten sen kohteeksi joutunutta työntekijää voidaan tukea. Hankkeiden pohjalta on luotu uusi verkkosivusto häiritseväpalaute.fi.

Osuuskunta Mediakollektiivin ja TJS Opintokeskuksen tuottama sivusto on laaja tietopaketti, joka opastaa ilmiön kohtaamiseen ja käsittelyyn asiantuntijatyössä. Sivustoa voi käyttää ennakointiin, ensiapuun ja koulutukseen. Pääviesti on, että vihapuhe ei ole vain yksilön ongelma vaan koskee koko työyhteisöä. Vihapuhe tai häirintä voi pahimmillaan täyttää rikoksen tunnusmerkit, ja siksikin on tärkeää, että uhrit eivät jää tilanteessa yksin vaille apua.

Häiritseväpalaute.fi-sivusto tarjoaa perustietoa ja ratkaisuneuvoja asiantuntijalle, hänen esimiehelleen ja työyhteisölleen sekä maineen näkökulmasta koko organisaatiolle. Lisäksi sivustolle on koottu esimerkkejä epäasiallisen palautteen ja vihapuheen kohteeksi joutumisesta ja tilanteiden ratkaisukeinoista. Sivusto palvelee mm. poliiseja, tutkijoita, lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, opettajia ja toimittajia.

Ensiapu työntekijälle

1. Henkilökohtaisuuksiin menevä vihapuhe ei ole milloinkaan oikeutettua.

2. Tallenna viestit ja arvioi tilanteen vakavuus. Jos viesteistä välittyy väkivallan uhkaa, ota välittömästi yhteyttä poliisiin ja organisaatiosi turvallisuudesta vastaavaan tahoon.

3. Häiritsevä palaute iskee tunteisiin. Älä jää yksin. Kerro esimiehelle ja pohtikaa, keitä muita olisi informoitava heti tai pian: työsuojelupäällikkö, organisaation johto, viestintävastaavat?

4. Älä provosoidu. Vastaa viesteihin, jos vastaat ollenkaan, rauhassa, lyhyesti ja kohteliaasti ja mielellään laatimanne toimintasuunnitelman mukaan.

Lue lisää: häirtseväpalaute.fi

/RK

 
Julkaistu 27.9.2019
Sivun alkuun |