Euroopan neuvosto tarkasteli perheväkivallan torjuntaa

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) julkaisi syyskuussa ensimmäisen Suomea koskevan raporttinsa. Asiantuntijaryhmä arvioi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) täytäntöönpanoa Suomessa. Grevio teki maavierailun Suomeen syksyllä 2018.

Grevio antaa Suomelle tunnustusta monista jo tehdyistä ja meneillään olevista toimenpiteistä. Asiantuntijaryhmä pitää Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman (2018–2021) hyväksymistä osoituksena poliittisesta tahdosta sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Grevio nostaa esille myös naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan (NAPE) asettamisen sekä maksuttoman puhelinpalvelun, Nollalinjan perustamisen. Se pitää tervetulleena myös uhreille annettavien palvelujen lisäämisessä tapahtunutta edistystä ja huomioi myönteisenä kehityksenä muassa seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksen.

Grevio nostaa samalla esille useita asioita, jotka edellyttävät parannusta. Tällaisia ovat erityisesti ammattilaisten kouluttamiseen liittyvät seikat. Kouluttamiskysymykset liittyvät Grevion mukaan vaikeuksiin reagoida riittävästi kaikkiin naisiin kohdistuvan väkivallan muotoihin sekä lähestymiskiellon määräämiseen. Tarkastusryhmä kiinnittää erityistä huomiota myös lasten asemaan sekä oleskeluluvan myöntämiseen liittyviin kysymyksiin. Muina keskeisinä parannusta edellyttävinä seikkoina se mainitsee sukupuolittuneen näkökulman vahvistamisen, syrjinnänkiellon noudattamisen ja uhrikeskeisen näkökulman yleissopimuksen täytäntöönpanossa. Grevio myös katsoo, että Suomessa on tarve varmistaa riittävät resurssit naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle työlle ja tukea järjestöjä työssään sekä ryhtyä toimenpiteisiin muun muassa tiedon keräämiseksi ja uhrien tukemisen varmistamiseksi.

/RK

 
Julkaistu 27.9.2019
Sivun alkuun |