Riikka Kostiainen

ECRI antaa Suomelle suosituksia vihapuheen torjuntaan

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) julkaisi syyskuussa Suomea koskevan viidennen raporttinsa. ECRI antaa Suomelle tunnustusta monista jo tehdyistä ja meneillään olevista toimenpiteistä. Esimerkiksi viharikosten osalta komissio kiittää poliisin vihapuheen tutkintaryhmän perustamista, poliisin viharikosten ehkäisy- ja torjuntakoulutusta, etnisen profiloinnin kieltämistä ja monia teemaan pureutuvia hankkeita ja viranomaisten toimia.

Samalla ECRI esittää Suomelle 20 suositusta rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi. Vihapuheen ja viharikosten osalta se suosittelee mm. kattavan tiedonkeruujärjestelmän luomista koskien rasistisia ja homo- tai transfobisia vihapuhe- ja viharikostapauksia. Tietojen pitäisi olla eritelty rikostyypin, vihamotivaatiotyypin ja kohderyhmän mukaan ja järjestelmän sisältää myös tiedot oikeudellisesta seurannasta ja tuloksista. Lisäksi tietojen tulisi olla yleisesti saatavilla.

Komissio haluaisi Suomeen myös kattavan strategian rasistiseen ja homo- tai transfobiseen vihapuheongelmaan puuttumiseksi. Lisäksi se suosittaa, että viranomaiset rohkaisevat julkisuuden henkilöitä ja etenkin poliitikkoja reagoimaan nopeasti sekä tuomitsemaan rasistisen puheen.

Vihapuheen ja viharikosten osalta lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen koulutusta tulee laajentaa sekä vahvistaa näiden rikosten tutkintaa. ECRI suosittaa, että poliisi- ja syyttäjälaitos tutkivat perusteellisesti kaikki oletetut viharikostapaukset ja varmistuvat siitä, että mahdollisen ennakkoluuloon pohjautuvan syrjintäperusteen olemassaolo otetaan yhdenmukaisesti huomioon rikosilmoituksissa ja tutkinnoissa sekä mahdollisissa oikeudellisissa jatkotoimissa. Rikosilmoitusten tekemättä jättämisen ongelmaan puuttumiseksi viranomaisten tulisi vahvistaa poliisin ja haavoittuvassa olevien ryhmien välistä yhteistyötä.

Lisäksi ECRI esimerkiksi toistaa suosituksensa poliisista ja syyttäjäviranomaisista riippumattoman elimen perustamiseksi tutkimaan väitettyjä rotusyrjintä- ja poliisin väärinkäytöstapauksia. Poliisin monimuotoisuutta tulisi lisätä heijastamaan paremmin väestön monimuotoisuutta.

Lisätietoa: Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komissionverkkosivut www.coe.int/ecri

 
Julkaistu 27.9.2019
Sivun alkuun |