Uusia julkaisuja

Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus väheni vuonna 2017

Vuonna 2017 poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli noin 456 000 rikosta, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen lisäksi vuonna 2017 kirjattiin noin 406 000 liikennerikkomusta, mikä on puolestaan viidenneksen enemmän kuin edellisvuonna. Tiedot ilmenevät Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin vuosikatsauksesta.

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on 1990-luvun alusta lähtien vähentynyt. Eri rikoslajeissa kehitys on ollut kuitenkin eritahtista ja osittain erisuuntaista. Varkausrikoksissa väheneminen on ollut miltei yhtäjaksoista. Petosrikosten ja varsinkin maksukorttipetosten määrä on viime vuosia lukuun ottamatta puolestaan lisääntynyt.

Ilmi tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä kasvoi 2010-luvulle saakka. Vuodesta 2012 alkaen poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä on kuitenkin vähentynyt melko selvästi. Väestölle suunnattujen uhritutkimusten perusteella väkivallan määrä on pysynyt pitkään suunnilleen samalla tasolla, kun otetaan huomioon sekä poliisin tietoon tullut että piiloon jäänyt rikollisuus.

Niemi, Hannu (toim.). Rikollisuustilanne 2017. Katsauksia 29/2018. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto.

Turvallisuudessa on isoja eroja eri väestöryhmien välillä

Turvallisuus ja turvattomuutta aiheuttavat asiat jakautuvat hyvin eri tavoin eri sukupuolten välille, selviää sisäministeriön tilaamasta selvityksestä. Naisten kokema lähisuhdeväkivalta on jopa EU:n toiseksi korkeimmalla tasolla. Myös ikä, asuinpaikka, tulotaso, perhetausta ja koulutus vaikuttavat paljon turvallisuuteen. Toinen selkeä turvallisuuden epätasa-arvosta kertova tosiasia on maahanmuuttajien ja muiden etnisten vähemmistöjen kohtaama väkivalta, syrjintä ja vihapuhe. Yksi selvityksen tulos on se, että eri väestöryhmien turvallisuudesta tiedetään liian vähän. Tieto on perusta sille, että eroja voidaan pienentää tehokkaasti.

Onko Suomi maailman turvallisin maa kaikille? Turvallisuuden toteutuminen eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta. KMPG 2018.

 
Julkaistu 28.9.2018
Sivun alkuun |