Painetun lehden 3/2018 sisällysluettelo

28.9.2018

s. 3 Pääkirjoitus: Paha vai hyvä alakulttuuri?
Päivi Honkatukia

s. 4 Alakulttuuritutkimuksen lyhyt selitys ja historia
Mikko Salasuo
Alakulttuurin käsite on menettänyt 2010-luvulla vetovoimaansa julkisessa keskustelussa. Siitä on tullut mediassa lähinnä "retroiluun" yhdistetty termi, jolla viitataan 1900-luvun jälkipuoliskon musiikkiperustaisiin nuorisokulttuureihin, tyyleihin ja käytäntöihin. Onko alakulttuurin aika nyt ohi?

s. 9 Nollatoleranssista sopeuttamisen malliin
Malin Fransberg
Artikkelissa tarkastellaan graffitia muuttuvana nuorisoilmiönä ja kontrollin kohteena. Graffiti ei ole kadonnut Helsingistä Stop töhryille -projektin myötä, vaan se on jäänyt osaksi kaupunkimaisemaa. Graffiti on myös noussut osaksi korkeakulttuuria.

s. 12 Nuorten vertaissuhteet voimavarana
Riikka Korkiamäki
Ovatko nuorten ikätoverisuhteet riski vai resurssi? Houkuttelevatko nuoret toisiaan pahoille teille, vai tarjoavatko he toisilleen tukea ja turvaa? Nuorisoporukat kouluissa, kaduilla ja kauppakeskuksissa on totuttu näkemään kielteisessä valossa, mutta ystävät ja kaverit voivat olla nuorelle myös merkittävä hyvinvoinnin lähde. Nuorten omaehtoisia ystävyyksiä voidaan tarkastella myös voimavarana ja riskejä ennaltaehkäisevänä potentiaalina.

s. 15 Vihaa verkossa
Markus Kaakinen
Verkkovihan taustalla on yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Verkkoviha on moninainen ilmiö, ja näin ollen myös siihen puuttuminen vaatii moninäkökulmaista tarkastelua.

s. 17 Keskustelua: Uusnatsijärjestön lakkauttamisen historiallinen esikuva
Marko Piipponen

s. 18 "Vanhan liiton" miehet ja naiset yhteiskunnan syrjällä
Jenni Savonen
Artikkelissa kerrotaan ikääntyvistä ihmisistä, jotka ovat aloittaneet kovien huumeiden käytön nuoruudessaan ja jatkavat sitä edelleen, ja yhteiskunnan suhtautumisesta heihin.

s. 20 Rikollisryhmien monet muodot
Minna Piispa
Artikkelissa kuvataan rikollisten ryhmien välisiä eroja, uusien jäsenten rekrytointia, sisäisten ja ulkoisten konflikteja ratkomista sekä pelon hyväksikäyttöä ruotsalaisen raportin perusteella.

s. 22 Poliisi kehittää jengirikollisuuden torjuntaa
Sonja Tanttari
Uusilla hankkeilla pyritään estämään järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintaa hallinnollisen torjunnan keinoin ja auttamaan jäseniä irtautumaan niistä.

s. 24 Poliisikulttuuri – "Still live and kicking!"
Timo Korander
Poliisikulttuuritutkimuksen mielenkiinto liittyy poliisipartioiden toimintaan kentällä. Poliisilla on verrattain suuri toimi- ja harkintavalta ja halutessaan käytössä kansalaisia kohtaan erilaisia voimakeinoja. On mielenkiintoista tutkia, vaikuttavatko poliisien kulttuuriset arvot, asenteet ja uskomukset siihen, miten he kohtelevat erilaisia "asiakkaitaan".

s. 26 Kyberrikokset: TOR-verkko alakulttuurien työkaluna
Mikael Albrecht

s. 28 Lasten seksuaalisen hyväksikäytön netissä uudet muodot
Sonja Tanttari
Keskusrikospoliisin nettitiedustelussa seurataan lasten seksuaalisen hyväksikäytön tilannetta verkossa. Hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia jää usein viranomaisilta piiloon, sillä sen tuottajat ja käyttäjät toimivat omissa verkostoissaan eivätkä välttämättä jätä itsestään jälkiä.

s. 30 Rakas netistä – liian hyvää ollakseen totta?
Jaana Koivukangas
Lapsia ja nuoria varoitellaan usein netissä vaanivista vaaroista. On tarpeen varoittaa myös aikuisia, joilta saatetaan yrittää huijata rahaa ja joskus onnistutaankin. Miehiä ja naisia yritetään huijata monin eri tavoin. Esimerkiksi sijoitushuijauksissa uhrit ovat useimmiten miehiä, kun taas rakkaudella huijaamisen kohteena ovat tavallisimmin naiset.

s. 32 Radikalisoitumisen ehkäisyä kehitetään vankiloissa
Elina Kervinen, Monika Peltola & Anniina Jokinen
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on mukana kansainvälisessä FAIR-hankkeessa. Osana hanketta HEUNI on kartoittanut vankilahenkilökunnan näkemyksiä ja koulutustarpeita sekä lupaavia käytäntöjä väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ehkäisemiseksi Suomen vankiloissa.

s. 34 Rikoksentorjunta: Sähköiset hyvinvointikertomukset rikoksenehkäisyn välineenä
Saija Sambou

s. 36 Kriminologia: Henkirikosten selvitys-asteet vertailussa
Martti Lehti

s. 38 Ajassa

Rangaistusjärjestelmään esitetään useita uudistuksia

Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus väheni vuonna 2017

Vankilateatteri vahvistaa vapaudessa tarvittavia taitoja

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu lisääntyi vuonna 2017

Turvallisuudessa on isoja eroja eri väestöryhmien välillä

 
Julkaistu 28.9.2018
Sivun alkuun |