Rangaistusjärjestelmään esitetään useita uudistuksia

Hallitus esittää kiristyksiä ensinnäkin ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksia koskevaan järjestelmään. Myös aikuinen eli rikoksen 21 vuotta täyttäneenä tehnyt voitaisiin tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan. Siihen voitaisiin tuomita, jos valvonta olisi tekijän aikaisempi rikollisuus, hänen henkilökohtaiset olonsa ja rikokseen johtaneet seikat huomioon ottaen tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi. Valvontaan voitaisiin tuomita myös sillä perusteella, että ehdollista vankeutta yksinään olisi pidettävä riittämättömänä rangaistuksena rikoksesta.

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena tuomittavan valvonnan pituus olisi yksi vuosi kolme kuukautta. Valvonta sisältäisi tapaamisia valvojan kanssa sekä tarvittaessa osallistumista esimerkiksi ohjelmatoimintaan, jolla pyritään ehkäisemään rikoksen uusimista. Aikuisten valvonta voisi sisältää lisäksi avohoitoa tai -kuntoutusta. Järjestelmää tehostettaisiin myös nostamalla ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena tuomittavissa olevan yhdyskuntapalvelun enimmäismäärä 90 tunnista 120 tuntiin.

Lisäksi uusintarikollisuuteen puuttumiseksi esitetään, että vapautuvien vankien väkivaltariskin arviointia ja valvontaa laajennettaisiin. Tavoitteena on vähentää murhaan, tappoon tai murhan yritykseen syyllistyneiden sekä väkivalta- ja seksuaalirikosten uusijoiden todennäköisyyttä syyllistyä uusiin rikoksiin. Esityksessä ehdotetaan, että vankeusajan alussa laadittavassa rangaistusajan suunnitelmassa tehtäisiin systemaattisesti arviointi rikollista käyttäytymistä ylläpitävistä tekijöistä ja toisaalta rikoksettomaan elämään ohjaavista tekijöistä. Lisäksi ehdotetaan, että vapautumisvaiheessa väkivalta- ja seksuaalirikollisille tehtäisiin säännönmukaisesti väkivaltariskin arviointi. Ehdonalaisen vapauden valvonnalla puolestaan pyritään parantamaan vangin edellytyksiä elää rikoksetonta elämää. Näiden uudistusten on tarkoitus tulla voimaan ensi toukokuussa.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksiin kiristyksiä

Rikoslakiin ehdotetaan uutta säännöstä törkeästä lapsenraiskauksesta. Lisäksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotettaisiin.

Esitysluonnoksen mukaan törkeästä lapsenraiskauksesta rangaistaisiin sitä, joka syyllistyy samalla teolla törkeään raiskaukseen ja sukupuoliyhteyden käsittävään törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Säännöksellä muodostettaisiin vain yksi rikos koskemaan tapauksia, joissa nykyisin tuomitaan kahdesta eri rikoksesta. Tämä selkeyttäisi oikeuskäytäntöä ja voisi yhtenäistää rangaistuskäytäntöä.

Säännöksen lähtökohtana on, että lapsi ei voi koskaan antaa pätevää suostumusta sukupuoliyhteyteen aikuisen kanssa. Törkeää lapsenraiskausta koskevaa säännöstä sovellettaisiin väkivallan lisäksi myös tilanteisiin, joissa lapsi on kykenemätön puolustamaan itseään taikka muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Ehdotettu säännös koskisi pääsääntöisesti alle 16-vuotiaita uhreja. Luonnos hallituksen esitykseksi on ollut juuri lausunnoilla.

Kaikki esitetyt uudistukset ovat osa oikeusministeri Antti Häkkäsen pakettia rangaistusten kiristämiseksi.

/RK

 
Julkaistu 28.9.2018
Sivun alkuun |