Sonja Tanttari

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö netissä saa uusia muotoja

Keskusrikospoliisin nettitiedustelussa seurataan lasten seksuaalisen hyväksikäytön tilannetta verkossa. Hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia jää usein viranomaisilta piiloon, sillä sen tuottajat ja käyttäjät toimivat omissa verkostoissaan eivätkä välttämättä jätä itsestään jälkiä.

Value Stock Images


Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali leviää helposti verkossa ympäri maailman, ja hyväksikäyttötapaukset työllistävät viranomaisia kaikkialla. Lapsen seksuaalisuutta loukkaavassa niin sanotussa CAM-materiaalissa (Child Abuse Material) hyväksikäyttö saattaa tulla esiin eri tavoin. Valtakunnansyyttäjänviraston ja Keskusrikospoliisin luokitteluohjeen mukaan CAM-materiaaliksi voidaan lukea kuvat tai videot lapsesta tai häneen kohdistuvasta hyväksikäyttötilanteesta. Viranomaiset luokittelevat materiaalia eri luokkiin esimerkiksi sen perusteella, millaista tilannetta siinä kuvataan, millaista väkivaltaa uhriin kohdistuu ja minkäikäisestä uhrista on kyse. Luokittelu auttaa viranomaisia arvioimaan materiaalin rangaistavuutta.

Keskusrikospoliisin internettiedustelussa kootaan ja seurataan CAM-materiaaliin liittyviä tapauksia ja tehdään tiedonhankintaa aiheesta. CAM-materiaalin parissa työskentelevä tiimi tekee yhteistyötä kansainvälisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Rikosylikomisario Sari Sarani kertoo, että nettitiedustelun tietoon tulee NCMEC:n (National Center for Missing and Exploited Children) kautta yli tuhat CAM-materiaalitapausta vuodessa, mutta vain vakavimmat ja törkeimmät tapaukset päätyvät tutkintaan. Suomessa CAM-materiaaliin kytkeytyviä rikosjuttuja tutkitaan poliisilaitoksilla ja KRP:ssä. KRP:n tutkittavaksi tulee osa vakavimmista, laajimmista tapauksista, joihin voi liittyä myös kansainvälisiä kytköksiä.

− Tällä hetkellä KRP:ssä kehitetään tietokantaa, johon tallennetaan tiedossa olevaa ja analysoitua CAM-materiaalia. Kun materiaali on tallennettu tietokantaan, sitä ei tarvitse käydä uudelleen läpi, jos se kiertää netissä ja päätyy uudelleen poliisin analysoitavaksi. Tietokanta siis säästää poliisin resursseja ja vähentää tutkijoiden kokemaa henkistä kuormitusta. Lisäksi olemme vieneet eteenpäin yhteistyötä operaattoreiden kanssa: viranomaiset ylläpitävät listaa url-osoitteista, jotka sisältävät laitonta materiaalia, ja palveluntarjoajat voivat sulkea sivustoja käyttäjiltä, Sarani kertoo.

Netissä potentiaalisia tekijöitä ja uhreja riittää

Sari Sarani arvioi, että Suomessa on sellaisia CAM-materiaalin tekijöitä ja levittäjiä, joista poliisi ei tiedä. Materiaalin tekijöitä on vaikeinta jäljittää silloin, kun sen tekijät toimivat TOR-verkossa tai muissa vertaisverkoissa. Suomessa lainsäädäntö rajoittaa poliisin peitetoimintaa verkossa. Moni materiaalin levittäjä, tekijä tai muu hyväksikäyttäjä jää viranomaisten haaviin vasta siinä vaiheessa, kun lapsiin kohdistuvia rikoksia on takana jo pidemmän aikaa.

− Etenkin TOR-verkossa samanmieliset pystyvät suhteellisen vapaasti jakamaan keskenään materiaalia ja keskustelemaan siitä. Siellä myös kaikista raaimpiin tekoihin kykenevät kokoontuvat yhteen kierrättämään äärimmäisen väkivaltaista materiaalia. Materiaalia jaetaan ja uhreja hankitaan ympäri maailmaa. Hyvin raa’asta tai poikkeuksellisesta materiaalista voidaan verkossa maksaa suuriakin summia.

Lapsia ja nuoria houkutellaan hyväksikäytön uhreiksi eri tavoin. Grooming on lapsen "valmistelua" hyväksikäyttöön: hyväksikäyttäjä tutustuu lapseen ja rakentaa suhdetta häneen esimerkiksi netissä. Sextortion tarkoittaa sitä, että hyväksikäyttäjä kiristää ja uhkailee lasta sen jälkeen, kun on saanut tämän jakamaan itsestään seksuaalissävytteistä materiaalia. Joskus lapsi tai nuori on alun perin itse julkaissut netissä itsestään vaikkapa vähäpukeisia kuvia, joiden ei ymmärrä leviävän vääriin käsiin. Kun kyse on hyvin pienistä lapsiuhreista, hyväksikäyttäjänä on yleensä oma vanhempi, perheenjäsen tai muu läheinen. Etenkin köyhissä maissa voidaan Sari Saranin mukaan myös myydä lapsia hyväksikäyttäjien "käyttöön", mutta vastaavaa ei ole havaittu Suomessa.

Uutena hyväksikäyttömuotona CAM-materiaalin levittämisen rinnalla on viime vuosina yleistynyt streaming, jossa hyväksikäyttö tapahtuu reaaliaikaisessa videoyhteydessä. Hyväksikäyttäjä voi ohjailla tilannetta mielensä mukaan, eikä varsinainen tapahtuma tallennu mihinkään. Uhri ja tekijä voivat olla yhteydessä eri puolilta maailmaa.

Torjuntaa tehostetaan − varhainen puuttuminen kuitenkin tärkeintä

Poliisin näkökulmasta netissä tapahtuvaa lasten hyväksikäyttöä ehkäistään parhaiten kotona ennen kuin sitä ehtii tapahtua. Poliisi kohtaa työssään valitettavasti pitkälle edenneitä rikostapauksia, joissa uhrin kannalta pahin on jo ehtinyt tapahtua. Sari Sarani arvelee, että moni vanhempi ei osaa kysyä tai ei tule ajatelleeksi, mitä oma lapsi tekee netissä. Jotkut vanhemmat ovat epävarmoja omista tietoteknisistä taidoistaan eivätkä siksi halua esimerkiksi tutustua niihin sovelluksiin, joita lapsi käyttää. Vanhemman vastuulla kuitenkin on huolehtia lapsen turvallisuudesta, myös verkossa.

Sarani muistuttaa, että torjuntatoimia pitäisi kohdistaa entistä tehokkaammin potentiaalisiin hyväksikäyttäjiin. Hyväksikäyttäjäksi ei tulla vahingossa tai yllättäen, vaan merkit omista seksuaalisista taipumuksista ovat tekijän tiedossa jo hyvissä ajoin.

− Netin hyväksikäyttötapauksista kiinni jäävät ovat usein ensikertalaisia, jotka ovat kuitenkin hyväksikäyttäneet lapsia tai nuoria jo useita kertoja. Yleensä seksuaalinen kiinnostus lapsiin herää jo teini-iässä, ei aikuisiässä, joten pedofiilisten taipumusten käsittelyyn pitäisi saada tukea varhaisessa vaiheessa. Nykyään toki apua on tarjolla paljon enemmän kuin ennen, ja asenteet pedofiilien auttamista kohtaan ovat onneksi muuttuneet sallivammiksi. Avoimuudella estetään myös netin syövereissä toimivien hyväksikäyttäjien verkostojen rakentumista.

 
Julkaistu 28.9.2018
Sivun alkuun |