Verkkovihaa koskevaa lainsäädäntöä Pohjoismaissa selvitetty

Rikosoikeuden tohtori Moa Bladini selvitti Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta, mitä verkossa esiintyvästä vihapuheesta ja uhkailusta on säädetty lainsäädännössä. Selvityksestä verkkovihaa tarkastellaan erityisesti tasa-arvonäkökulmasta.

Miehiin kohdistuu verkossa enemmän perinteisiä rikoksia, esimerkiksi heidän ammattiinsa ja osaamiseensa liittyviä loukkauksia ja uhkauksia. Naisiin taas kohdistetaan enemmän seksuaalisia ja seksistisiä loukkauksia ja uhat kytkeytyvät ennemmin persoonaan kuin ammattiin. Joidenkin selvitysten mukaan naiset kokevat julkisuudessa tällaisia uhkia jopa kaksi kertaa enemmän kuin miehet, ja toisaalta verkkovihaa harjoittavat useimmiten miehet.

Kaikissa Pohjoismaissa käydään poliittista keskustelua sananvapauden ja yksilön suojan välisestä rajanvedosta.

– Pohjoismaissa muodollista sananvapautta suojellaan hyvin vahvasti. Pidemmällä aikavälillä se saa kuitenkin tietyt äänet vaikenemaan – ja siten rajoittaa suoranaisesti näiden ihmisten sananvapautta. Lähtökohtana on usein aivan liian yksinkertaistettu kuva sananvapaudesta, Moa Bladini sanoo.

Selvityksen päätelmissä todetaan muun muassa, että sukupuolensa takia verkkovihan uhriksi joutuneella ei ole samaa oikeusturvaa kuin vihaa ihonvärin, etnisyyden, rodun, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen takia kohdanneella. Viharikoksia koskevassa lainsäädännössä niitä pidetään rikosten perusteena.

Bladinin mukaan Pohjoismaat voivat torjua verkkovihaa tasa-arvoisesti esimerkiksi lisäämällä sukupuolen perusteeksi viharikoksia koskevaan lainsäädäntöön, lisäämällä lainsäädäntöön myös kostopornon ja muut vakavat yksityiselämän loukkaukset sekä laajentamalla rikosoikeudellista vastuuta koskemaan internetalustojen tarjoajia. Lisäksi mm. toimittajille, luottamushenkilöille ja kulttuurintuottajille pitäisi saada parempi oikeussuoja etenkin, jos he joutuvat järjestäytyneiden vihakampanjoiden uhreiksi. Poliisit ja syyttäjät taas tarvitsevat enemmän tietoa verkkovihasta ja viharikoksista, jotta he uskaltavat viedä eteenpäin myös seksististä vihaa käsitteleviä tapauksia.

Hat och hot på nätet. En kartläggning av den rättsliga reglering i Norden från ett jämställdhetsperspektiv. NIKK 2017.

 
Julkaistu 29.9.2017
Sivun alkuun |