Heikki Halila

Uusi neuvottelukunta edistää urheilun eettisyyttä

Suomi on ratifioinut useita urheilua koskevia valtiosopimuksia kuten UNESCO:n kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen, Euroopan neuvoston katsomoväkivaltayleissopimuksen ja Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnin vastaisen yleissopimuksen. Viimeksi mainittu sopimus edellyttää kansallisia toimia sopupelin (match fixingin) vastaisten toimien organisoimiseksi. Niitä varten teetettiin opetus- ja kulttuuriministeriössä selvityksiä, ja ministeri Lauri Tarasti laati selvityshenkilönä raportin urheilun eettisten kysymysten organisoimiseksi Suomessa.

Selvitystöiden pohjalta ministeriö asetti 18.11.2015 urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan. Sen tehtävänä on olla eri hallinnonhaarojen ja urheilun toimijoiden välisenä koordinaatio- ja yhteistyöelimenä. Tavoitteena on edistää urheilun eettisyyttä ja siihen liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa. Neuvottelukunta seuraa kansainvälistä yhteistyötä, tekee ehdotuksia toimialallaan niille, joita asia kulloinkin koskee. Neuvottelukunta toimii kansallisen yhteistyön koordinaatioelimenä urheilujärjestöjen, julkisen vallan ja rahapelisektorin kesken sopupeliasioissa.

Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta. Neuvottelukuntaan kuuluu 17 henkilöä, jotka edustavat urheilujärjestöjä ja viranomaistahoja sekä liikunnan erityisryhmiä ja asiantuntijatahoja. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii professori Heikki Halila ja sihteerinä kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Neuvottelukunnalla on sen kokouksia valmisteleva työjaosto, joka valmistelee neuvottelukunnan kokouksia sekä toimii urheilukilpailujen manipuloinnin vastaisen sopimuksen mukaisena kansallisena toimintaryhmänä. Keväällä 2016 on Suomen antidopingtoimikunnan (ADT) toimintaa on laajennettu: ADT:sta on tullut Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK), jonka osana ADT aputoiminimen muodossa toimii. SUEK toimii pääosin samoilla kohdealueilla kuin neuvottelukunta ja tukee sen työtä.

Neuvottelukunta on pitänyt tähän mennessä viisi kokousta. Niissä on saatujen selvitysten pohjalta käsitelty urheiluvedonlyönnin monitorointia ja sen kehittämistä, yhteistyön periaatteita katsomoturvallisuussopimuksen toimeen panossa ja antidopingin ajankohtaisia kysymyksiä sekä keskustellut vedonlyöntipetoksen kriminalisoinnista omana rikostyyppinään. Neuvottelukunnan jäsenet ovat esittäneet useita asiakysymyksiä, joita tullaan käsittelemään jatkossa. Neuvottelukunta ei käsittele yksittäisiä urheilueettisiä kysymyksiä eikä siten toimi minkäänlaisena valituselimenä.


 
Julkaistu 30.9.2016
Sivun alkuun |