Sonja Tanttari

Terveyskasvatusta liikunnan rinnalla

Suomen NMKY käynnisti vuonna 2012 Ray:n rahoituksella Menestyksen avaimet -hankeen, joka on kohdistettu 12−15-vuotiaille joukkueurheilua harrastaville nuorille. Viisi vuotta kestävässä hankkeessa tuetaan harrastusryhmissä toteutettavaa terveyden edistämistyötä. Urheilujoukkueiden kautta tavoitetaan suuri osa kohteena olevasta ikäluokasta, sillä huomattava osa suomalaisnuorista harrastaa ennen aikuisikäänsä joukkueurheilua. Hanke on sovellettavissa myös muuhun harrastustoimintaan kuten musiikkiryhmiin. Hanketta on toteutettu hieman eri muodoissa Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ja Oulussa.

Hankkeen projektinjohtaja Pierre Jallow pitää keskeisenä, että hankkeessa tavoitetaan nuoret siinä iässä, jossa joukkueurheilu yleisimmin lopetetaan. Urheilun lopettaminen on monesti käännekohta, jossa nuoren tulevaisuuden suunnitelmat saattavat olla epäselvät. Hankkeessa nuoria kannustetaan jatkamaan urheilua, mutta samalla mietitään vaihtoehtoisia suunnitelmia, jos urheileminen ei jatku tai siitä ei saa itselleen ammattia. Jallow’n mukaan joukkueet ovat olleet lähes poikkeuksetta innokkaita osallistumaan hankkeeseen, jonka sisällöt tukevat seurojen normaalia toimintaa.

− Yksi tärkeä peruste hankkeelle on, että urheiluseuroissa ei tutkimusten mukaan toteuteta terveyskasvatusta. Tämä johtuu osin siitä, että yleensä valmentajat ja muut urheiluseurojen työntekijät työskentelevät sivutoimisesti, eikä seuroissa ole mahdollisuutta tai resursseja toteuttaa terveyskasvatusta urheilun rinnalla. Nuorille urheilijoille ja urheiluseuroille tarkoitettua yhteistä terveyden edistämisen mallia ei ole tähän mennessä ollut Suomessa. Perusteluna hankkeen tarpeellisuudelle on ollut myös lasten ylipaino ja medialaitteiden runsas käyttö.

Hankkeen alussa ja lopussa toteutetaan kysely nuorten elämäntavoista, mikä mahdollistaa vaikutusten arvioinnin. Tarkempi ohjelma ja sisältö räätälöidään aina tarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että nuoret tekevät itse, kyseenalaistavat ja pohtivat valintojaan, mutta myös vanhemmat ja valmentajat otetaan mukaan työhön. Jallow painottaa, että koko nuoren ympärillä toimiva turvaverkko on hyvä haastaa mukaan, jotta terveyskasvatuksella todella on vaikutusta. Hankkeen työkalut halutaan ulottaa nuorten ja perheiden arkeen myös urheilun ulkopuolelle.

Hankkeen sisältönä ovat terveelliset elämäntavat, koulutus ja ajanhallinta, sosiaaliset taidot sekä henkinen hyvinvointi. Hankkeessa on mietitty, miten näitä eri osa-alueita voidaan edistää joukkueurheilun rinnalla. Esimerkiksi sosiaalisten taitojen yhteydessä nuorten kanssa käsitellään päihteiden käyttöä ja ryhmäpaineen vaikutusta siihen. Näkökulmana on, että vaaroista saarnaaminen ei ole tehokasta, vaan nuoret pitää haastaa itse ajattelemaan, mitä seurauksia päihteiden käytöstä on. Joissakin ryhmissä puheeksi otetaan myös dopingin käyttö. Urheilevien nuorten henkisen hyvinvoinnin Jallow nostaa esiin osa-alueena, jota ei huomioida tarpeeksi: moni lopettaa urheilun henkisten paineiden takia, vaikka ongelmiin voisi saada apua.

Menestyksen avaimet -hanke on loppusuoralla ja siitä on valmistumassa loppuraportti. Jallow’n mukaan ohjelman positiivinen vaikutus on ollut myös välittömästi näkyvissä osallistujissa. Vaikutuksia on kartoitettu seuraamalla osallistujien lisäksi vertailuryhmiä, jotka eivät ole olleet mukana ohjelmassa. Tarkoituksena on saada hankkeen toimintamalli osaksi urheiluseurojen normaalia toimintaa. Jallow painottaa, että hankkeessa ei ole kysymys vain urheilusta, vaan nuorten hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesta lisäämisestä ja ongelmien ehkäisemisestä, ja urheilu on tarjonnut näiden tavoitteiden toteuttamiselle luontevan väylän.

Hankkeen kotisivut: http://menestyksen-avaimet.fi/

 
Julkaistu 30.9.2016
Sivun alkuun |