Sonja Tanttari

Sosiaalinen sirkus tukee ja rohkaisee oppimaan uutta

Sosiaalinen sirkus on erityisryhmille räätälöitävää sirkusopetusta, joka toimii välineenä uusien taitojen, kuten sosiaalisten taitojen ja elämänhallinnan, oppimiseen ja jonka tavoitteena on tuoda onnistumisen iloa osallistujille. Opetukseen voivat osallistua monet ryhmät, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat erityistä tukea. Sirkusopetus on erityisryhmille sinänsä samanlaista kuin muillekin, mutta sosiaalisen sirkuksen ryhmät ovat hieman pienempiä ja niissä on enemmän ohjaajia. Sosiaalinen sirkus on laajalle levinnyt toimintamalli, jota toteutetaan useissa sirkuskouluissa ja muissa taideopetusta tarjoavissa paikoissa Suomessa sekä ympäri maailmaa.

Sorin Sirkus Tampereella on ollut edelläkävijä sosiaalisen sirkuksen opetuksessa ja opetusmuotoa on toteutettu sirkuksessa monta vuotta. Sorin Sirkuksen apulaisrehtori Kaisa Penny ja sosiaalisen sirkuksen vastuuopettaja Kamilla Nisso pitävät sosiaalisesta sirkuksesta saatuja kokemuksia erittäin positiivisina. Sorin Sirkuksen toiminnan painopisteenä ovat olleet lapset ja nuoret ja heidät on otettu huomioon myös sosiaalisen sirkuksen opetuksessa. Sorin Sirkuksen sosiaalisessa sirkuksessa on kuitenkin ollut mukana osallistujaryhmiä laidasta laitaan, kuten turvapaikanhakijoita, vankeja, vanhuksia, mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä erityisluokkien oppilaita. Tällä hetkellä sirkuksessa ovat käynnissä esimerkiksi monenlaisille ryhmille soveltuva Tee itse taidetta ja osallistu (TEIJO) -hanke sekä tänä vuonna aloitettu Taide in Action -hanke turvapaikanhakijalapsille ja -nuorille. Aloite osallistumisesta sosiaaliseen sirkukseen voi tulla osallistujaryhmiltä itseltään, heidän kanssa työskenteleviltä ohjaajilta tai opettajilta, tai sirkus voi itse ehdottaa toimintamallia jollekin ryhmälle.

− Opetusta suunnitellaan aina kunkin ryhmän tarpeiden mukaan osallistujien kyvyt ja rajoitteet huomioiden. Sirkus on hyvin monimuotoinen laji ja siitä löytyy jokaiselle soveltuvia osa-alueita: fyysisistä rajoitteista huolimatta oikeastaan kuka tahansa voi osallistua. Halu oppia uutta on keskeisintä. Sosiaalisen sirkuksen ideana ei ole vain opetella uusia sirkustemppuja, vaan omaksua esimerkiksi ryhmätyötaitoja sirkusopetuksen välityksellä. Moni osallistuja on toisaalta hämmästyttänyt vetäjät oppimalla jotain sellaista, mitä ei etukäteen olisi uskottu. Parkinsonin tautia sairastaneiden ryhmässä opittiin tekemään vaikka mitä, ja eräs pyörätuolissa istunut tyttö hyödynsi hienosti käsivoimiaan trapetsilla, Penny ja Nisso kertovat.

Sosiaalisessa sirkuksessa olennaista on, että opetukseen sitoudutaan, ja monelle ryhmälle sirkuksesta on muotoutunut pitkäaikainen harrastus. Useimmat osallistujat löytävät sosiaalisen sirkuksen avulla kipinän uuden tekemiseen, vaikka alku olisikin hankala. Esimerkiksi eräässä nuorten mielenterveyskuntoutujien ryhmässä opetuksesta innostuttiin ja siihen kasvettiin kiinni lukukauden kuluessa, mutta päihdekuntoutujista osa ei lopultakaan sitoudu sirkustunneilla käymiseen. Sosiaaliseen sirkukseen osallistuvat vangit eivät myöskään välttämättä ole helppo ryhmä vetäjille. Penny ja Nisso muistelevat kuitenkin ilolla vankien reaktioita Kylmäkosken vankilassa pidettyyn sirkusesitykseen. Esitystä katsomaan tulleet vangit vaikuttivat aluksi varsin epäileviltä, mutta esityksen edetessä useat heistä ryhtyivätkin seuraamaan mielenkiinnolla ja lopussa osoittivat innokkaasti suosiotaan.

Kaisa Penny muistuttaa, että sosiaalinen sirkus ulottuu itse osallistujien lisäksi muihin heidän kanssaan työskenteleviin ammattilaisiin ja normaaliin päivätoimintaan sirkuksen ulkopuolella. Opetusta kehitettäessä tulee huomioida, miten sirkus vaikuttaa osallistuvien ryhmien ohjaajiin tai opettajiin. Saadun palautteen perusteella sosiaalinen sirkus on tuonut positiivisia vaikutuksia ammattilaisten toimintaan, kun osallistujaryhmien aktiivisuus ja hyvinvointi ovat lisääntyneet. Sorin Sirkuksessa iloitaan siitä, miten sosiaalinen sirkus on osoittanut sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan uudenlaisen yhteistyön merkityksellisyyden ja tarpeen yhteistyön kehittämiselle myös jatkossa.

Lisätietoa: www.sorinsirkus.fi/sosiaalinen-sirkus/

 
Julkaistu 30.9.2016
Sivun alkuun |