Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu alkaa

Sisäministeriö on käynnistänyt sisäisen turvallisuuden strategian ja toimenpideohjelman valmistelun. Työ on jatkoa toukokuussa valmistuneelle sisäisen turvallisuuden selonteolle. Konkreettisia toimenpiteitä sisältävä strategia on tiekartta, jonka avulla pyritään siihen, että Suomesta tulee hallitusohjelman mukaisesti maailman turvallisin maa. Strategiset linjaukset toimenpiteineen valmistuvat huhtikuun 2017 loppuun mennessä.

Yhdessä tekeminen on sisäisen turvallisuuden strategian ja toimenpideohjelman valmistelun ja toteuttamisen ydin. Sen vuoksi valmistelussa on mukana asiantuntijoita kunnista, maakunnista, järjestöistä, elinkeinoelämästä ja hallinnon eri aloilta. Strategia toimenpiteineen korvaa sisäasiainhallinnon konsernistrategian ja aiemman sisäisen turvallisuuden poikkihallinnollisen ohjelman.

Valmistelun poliittisesta ohjauksesta vastaa sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä sisäministeri Paula Risikon johdolla. /RK

 
Julkaistu 30.9.2016
Sivun alkuun |