Painetun lehden 3/2016 sisällys

s. 3 Pääkirjoitus: Januskasvoinen urheilu
Päivi Honkatukia

s. 4 Urheilun eettisen pohjan vahvistaminen kaiken avain
Riikka Kostiainen
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana Suomen urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmi. Uuden keskuksen tehtäviä ovat dopingin vastainen toiminta, ottelumanipulaation ja katsomoväkivallan ehkäisy sekä urheilun eettisen pohjan vahvistaminen. Syväsalmi näkee näissä asioissa paljon tehtävää Suomessakin.

s. 7 Lapset kokevat väkivaltaa liikuntaharrastuksissa
Marja Peltola
Lapset ja nuoret kokevat liikunta- ja urheiluharrastuksissa väkivaltaa kuten muillakin elämänalueillaan. Erityisesti poikien kokemukset harrastuksen ohjaajan tekemästä väkivallasta ovat yleisiä lapsiuhritutkimuksen mukaan.

s. 9 Liikunnan kääntöpuolet
Päivi Berg
Kirjoittaja pohtii, kuinka tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa käytännössä toteutuvat.

s. 10 Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen yleistyy
Riikka Kostiainen
Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan toukokuussa 2014. Lailla arvioidaan olevan ennen kaikkea ennaltaehkäisevä vaikutus.

s. 12 Icehearts valmentaa elämään
Päivi Känkänen ym.
Joukkueurheiluun perustuva toimintamalli tarjoaa lapselle kokonaisvaltaista tukea. Malli näyttää tutkimustulosten valossa tavoittavan oikean kohderyhmän.

s. 14 Icehearts muutosten edessä
Mirka Smolej
Icehearts-organisaatio elää monen muun kansalaisjärjestön tavoin voimakasta murrosaikaa.

s. 16 Liikuntahankkeet syrjäytymisen ehkäisyssä
Sonja Tanttari

Sosiaalinen sirkus tukee ja rohkaisee oppimaan uutta

Maahanmuuttajanuorille onnistumisen iloa liikunnasta

Turvapaikanhakijanuoret pois paitsiosta

Oulussa liikunnalla ehkäistään lapsiperheiden syrjäytymistä

Terveyskasvatusta liikunnan ohella

s. 21 Urheilun kurinpidon ja rikosoikeuden välinen suhde
Timo Ojala
Urheilun kurinpidolla on monta yhtymäkohtaa rikosoikeuteen. Molemmilla on samankaltaiset tavoitteet ja molemmissa noudatetaan laillisuusperiaatetta ja menettelyiltä vaaditaan korkeaa oikeusturvatasoa.

s. 23 Uusi neuvottelukunta edistää urheilun eettisyyttä
Heikki Halila

s. 24 Doping rikosoikeudellisen sääntelyn näkökulmasta
Essi Kinnunen
Dopingaineisiin on ajatuksellisesti helppoa kohdistaa voimakkaita rikosoikeudellisia keinoja. Kuitenkaan urheilun sisäisessä dopingsäännöstössä määritelty dopingrikkomus ei välttämättä ole rikos rikosoikeudellisessa mielessä.

s. 26 Kuntodoping on kehno vihollinen
Mikko Salasuo
Kuntodopingiin liittyneet toimet olivat esimerkki onnistuneesta yhteiskunnallisesta interventiosta.

s. 28 Hulluna urheilusta
Harri Heinonen
Pelikentän ohella käydään kamppailua kannattajien kesken. Peliin ei tulla vain katsomaan vaan myös osallistumaan.

s. 30 Yleisöturvallisuustyötä kehitetty määrätietoisesti
Riikka Kostiainen
Poliisi ja muut toimijat tekevät Suomessa tiivistä yhteistyötä jalkapallotapahtumiin liittyvän väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Esimerkiksi Palloliitolla on käytössä monia keinoja ilmiön torjumiseksi.

s. 32 Vaasassa turvallisuustyö on pitkälti ennaltaehkäisyä
Sonja Tanttari

s. 33 Järjestäytynyt rikollisuus ottelumanipulaation takana
Jouko Ikonen
Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on tullut mukaan tavoittelemaan ammattilaisurheilussa liikkuvaa rahaa. Sen ottelumanipulaatiosta saama rikoshyöty on huomattavan suuri.

s. 35 Voiko enää mihinkään luottaa?
Jussi Tapani
Kirjoittaja pohtii kirja-arviossaan jalkapallon ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteyttä.

s. 36 Poliisin tietoon tullut korruptio muuttaa muotoaan
Suvi-Tuuli Mansikkamäki & Vesa Muttilainen
Varojen väärinkäyttö on yleisin korruption laji Suomessa, mutta tiedon väärinkäyttöön liittyvät tapaukset ovat kasvussa.

s. 38 Päihdehoito koevapauden aikana tukee vangin kuntoutumista
Teemu Rantanen & Minna Lindqvist
Valvottu koevapaus ja siihen yhdistetty päihdehoito tukevat monin tavoin rikoksentekijöiden kuntoutumista.

s. 40 Kulttuurierot luovat tarvetta uusille päihdehoidon muodoille
Jaana Novitskij & Saija Sambou
Kollektiivisessa kulttuurissa kasvaneiden on vaikea taipua suomalaisiin päihdehoito-ohjelmiin.

s. 42 Naapuruussovittelu ja asukastyö
Tuuli Samela & Henrik Elonheimo
Restoratiivisen oikeuden menetelmiä voidaan käyttää naapurisovun edistäjinä esimerkiksi vastaanottokeskuspaikkakunnilla.

s. 44 Yleisteoria, evolutiivinen mieshormoniteoria ja väkivalta
Matti Laine
Kriminologia-palstalla käsitellään olettamuksia itsekontrollin ja rikollisuuden suhteesta ja väkivaltaisen käyttäytymisen alkamisajasta.

s. 46 Ehkäiseekö urheilu rikoksia?
Jukka-Pekka Takala
Rikoksentorjunta-palstalla tuodaan esiin mentoroinnin mahdollisuudet nuorten rikollisuuden ehkäisyssä.

s. 48–51 Ajassa

Uusi rikoksentorjuntaohjelma: Turvallisuus kuuluu kaikille

Luonnos korruption vastaisesta strategiasta valmistunut

Icehearts-toimintaa jo 20 vuotta

Ihmisoikeudet ja restoratiiviset arvot käsi kädessä

Huijauksia nettikirpputoreilla voi estää monin konstein

 
Julkaistu 30.9.2016
Sivun alkuun |