Sonja Tanttari

Oulussa liikunnalla ehkäistään lapsiperheiden syrjäytymistä

Vuonna 2015 Oulussa käynnistyneellä LAPANEN-liikuntahankkeella halutaan lisätä lapsiperheiden hyvinvointia ja ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä. Oulun kaupunki tarjoaa hankkeessa lapsiperheille suunniteltuja maksuttomia liikuntamuotoja. Toiminta on kohdennettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Perheitä kannustetaan neuvoloissa ja perhepalveluissa mukaan liikkumaan.

Hankkeen projektipäällikkö, liikuntaneuvos Tuija Pohjola kertoo, että Oulussa LAPANEN-hankkeen tyyppiselle toiminnalle on ollut suuri tarve ja osallistujia oli helppo löytää. Hankkeen tarjoamiin liikuntamuotoihin sisältyy esimerkiksi uintiryhmiä ja perhejumppia. Tärkeänä toimintamuotona Pohjola mainitsee työttömille vanhemmille tarkoitetun kuntouttavan työtoiminnan. Etenkin työttömiä äitejä, joiden on joskus vaikea lähteä kotoa harrastuksiin, rohkaistaan liikkumaan ja panostamaan terveellisiin elämäntapoihin. Uutena toimintamallina syksyllä on alkamassa liikunta- ja ravintoneuvonta, jossa tavoitteena on kannustaa 5−6-vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan ottamaan terveellisiä elämäntapoja osaksi arkeaan.

− Olemme onnistuneet hyvin tavoittamaan niitä osallistujia, jotka ovat kaikista eniten tuen tarpeessa ja joille harrastaminen ei ole itsestäänselvyys. Tähän on voitu vaikuttaa maksuttomuudella ja ajoittamalla liikuntaryhmiä keskelle arkipäivää. Toiminnallisuus, osallistaminen ja yhdessä tekeminen ovat avainasemassa: kun tehdään yhdessä, ihmiset kokevat olevansa tasavertaisia. Liikunta on myös iloinen asia, jolla pystytään tukemaan ihmisiä ilman, että keskitytään vain ongelmiin, pitkään liikunnan parissa työskennellyt Pohjola pohtii.

Pohjola kertoo olleensa erittäin tyytyväinen hankkeen toimintaan tähän asti. LAPANEN-hanke jatkuu tämän vuoden loppuun ja ensi keväänä hankkeen liikuntaryhmiä on tarjolla kaupungin liikuntapalveluna. Pitkän tähtäimen tavoitteena on juurruttaa hankkeen toimintamalleja kaupungin pysyviksi palveluiksi. Pysyvyyttä tarvitaan, sillä hanke on osoittanut maksuttomien matalan kynnyksen liikuntamuotojen tarpeellisuuden.

Tietoa hankkeesta Oulun kaupungin sivuilla:http://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/lapanen

 
Julkaistu 30.9.2016
Sivun alkuun |