Päivi Honkatukia

Januskasvoinen urheilu

Urheilu on ollut laaja kansanliike Suomessa. Kilpaurheilun avulla Suomea on haluttu nostaa sivistysmaiden joukkoon, ja urheiluliikkeen historiasta löytyy sodista toipumiseen ja kansakunnan eheyttämiseen liittyviä tavoitteita. Urheilun ja liikunnan avulla on haluttu myös ratkoa sosiaalisia ongelmia, kuten kasvattaa villiintyneenä pidetystä nuorisosta moraalisia ja yhteiskuntakelpoisia kansalaisia.

Tämä teemanumero kytkeytyy suomalaisen urheiluliikkeen historiaan dokumentoimalla urheilun ja liikunnan ennaltaehkäiseviä vaikutuksia. Liikuntaharrastuksesta kuka tahansa voi saada itsetuntoa vahvistavia onnistumisen kokemuksia. Samalla esimerkiksi joukkuepelit ovat elämyksellistä yhdessäoloa, joka kehittää sosiaalisia taitoja. Lapselle tai nuorelle turnausmatkat voivat olla turvallinen ympäristö kokeilla omia rajoja yhdessä ikätovereiden ja luotettavien aikuisten kanssa.

Kaikkien ei valitettavasti ole mahdollista päästä osallisiksi tällaisista kokemuksista. Monet urheiluharrastukset ovat kalliita eikä kaikilla perheillä ole varaa, aikaa tai motivaatiota tukea jälkikasvunsa harrastamista. Tässä teemanumerossa esitelläänkin hankkeita, joissa on hyödynnetty liikunnan ja urheilun potentiaalia vaikeissa elämäntilanteissa elävien nuorten kanssa työskentelyssä. Yhdessä liikkuminen voi tarjota heille iloa ja pärjäämisen kokemuksia, jotka saattavat muuten olla harvassa. Urheilun lomassa aikuisen voi olla luontevaa ottaa puheeksi nuoren elämänkulkuun liittyviä hankalia asioita. Viime aikoina tämä urheilun ja liikunnan integroiva potentiaali on otettu käyttöön myös nuorten turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävässä työssä. Urheiluharrastuksen kautta nämä nuoret voivat saada suomalaisia ystäviä ja päästä näin paremmin mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Urheilulla on kuitenkin myös pimeämpi puoli. Esimerkiksi lasten ja valmentajien väliset suhteet ovat valtasuhteita, joissa piilee hyväksikäytön mahdollisuus. Tästä kertovat uusimman lapsiuhritutkimuksen tulokset harrastuksissa koetusta väkivallasta. Kilpaurheilussa taas vaatimukset pärjäämisestä ja yhä paremmista tuloksista voivat lisätä paineita dopingin käyttöön tai johtaa nuorten urheilijalahjakkuuksien loppuun palamiseen. Urheilu ei myöskään ole korruptiosta ja muusta epärehellisestä bisneksestä vapaata aluetta, mistä kertovat viimeaikaiset paljastukset aina sopupeleistä järjestelmälliseen dopingin käyttöön.

Urheiluliikkeen tulevaisuus rehtinä ja eheyttävänä voimana edellyttää edellä kuvatun januskasvoisuuden huomioon ottamista. Jokaisella pitäisi olla taustastaan riippumatta mahdollisuus hyötyä liikunnan elävöittävistä ja integroivista vaikutuksista. Saman aikaan on puhuttava avoimesti urheiluun liittyvistä ongelmista sekä kehitettävä keinoja niiden kitkemiseksi.

 
Julkaistu 30.9.2016
Sivun alkuun |