Uusi rikoksentorjuntaneuvosto asetettu

Valtioneuvosto asetti syyskuussa rikoksentorjuntaneuvoston lokakuun alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Neuvoston uusi puheenjohtaja on kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski Helsingistä. Varapuheenjohtajana toimii poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Neuvostossa on 16 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Keskuskauppakamari ja Finanssialan Keskusliitto edustavat neuvostossa elinkeinoelämää ja kauppaa. Kunnallishallintoa edustavat Kuntaliitto ja Helsingin kaupunki, yhdyskuntasuunnittelua ympäristöministeriö ja Aalto yliopisto sekä kriminologista tutkimusta Helsingin yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu ja Laurea ammattikorkeakoulu. Lisäksi kokoonpanossa on useita järjestöjen edustajia.

Rikoksentorjuntaneuvosto on oikeusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka käsittelee rikollisuuden ehkäisyyn, rikoksista aiheutuvien haittojen vähentämiseen ja turvallisuuden edistämiseen liittyviä kysymyksiä. Neuvosto edistää paikallista rikoksentorjuntaa muun muassa antamalla asiantuntija-apua, osallistumalla oikeusministeriön myöntämän taloudellisen tuen jakoon ja tiedottamalla rikoksentorjunnan hyvistä käytännöistä.

Tulevalla toimikaudella neuvoston työssä painottuu rikoksentorjunnan tietopohjan vahvistaminen ja paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittäminen. Neuvoston toimikauden aikana tullaan laatimaan kansallinen rikoksentorjuntaohjelma. Ohjelman tavoitteena on edistää paikallista osallisuutta rikosten torjunnassa ja asukkaiden turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamisessa.

Rikoksentorjuntaneuvostolle on nimetty myös uusi pääsihteeri. Hän on erikoissuunnittelija Minna Piispa oikeusministeriön kriminaalipoliittiselta osastolta.

Lisätietoa neuvoston toiminnasta ja kokoonpanosta osoitteessa www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi.

 
Julkaistu 25.9.2015
Sivun alkuun |