Painetun lehden sisällysluettelo

s. 3 Pääkirjoitus: Poliisin maine ja paineet

s. 4 Poliisilla on hankala yhtälö ratkaistavana
Riikka Kostiainen

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana uusi poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen. Hän kertoo, että uudet ilmiöt kuten kyberrikollisuus ja turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen vaativat poliisilta runsaasti työpanosta, joka on pois muista tärkeistä tehtävistä.

s. 7 Miksi suomalaiset luottavat poliisiin?
Juha Kääriäinen

Poliisi hoitaa vuosittain runsaat miljoona hälytystehtävää ja lisäksi tulevat monet muut palvelutehtävät. Kontakteja kansalaisiin on siis päivittäin paljon ja voi perustellusti ajatella, että luottamus heijastaa kansalaisten tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin.

s. 10 Tuottavuuspaine ja poliisi
Matti Vuorensyrjä

Julkisiin palveluihin on kohdistunut Suomessa viime vuosina voimakas tuottavuuspaine eikä tilanne helpottune tulevina vuosina. Tehokkuuden parantamiseksi poliisihallinnossa on toteutettu useita hallintopoliittisia toimia.

s. 12 Poliisikoulutuksen pitää olla ajan hermolla
Riikka Kostiainen

Poliisikoulutus on juuri uudistunut merkittävästi, kun perustutkinto muutettiin ammattikorkeakoulutasoiseksi. Poliisi-ammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg näkee koulutuksen kehittämisen jatkuvaksi haasteeksi.

s. 14 Poliisi rakentaa julkista kuvaansa huolella
Marko Luotonen

Poliisin viestinnän tavoitteena on ylläpitää ja lisätä näkyvyyttä, tarjota mahdollisuus vuorovaikutukseen ja pyrkiä siten estämään onnettomuuksia ja rikoksia.

s. 16 Twiittaava #poliisi
Päivi Tampere & Jukka Matilainen

Helsingin poliisilaitos käyttää Twitteriä osana operatiivisten tilanteiden viestintää. Tällaisia tilanteita ovat olleet mm. itsenäisyyspäivä, vappu ja paljon faneja stadionille keränneet jalkapallo-ottelut. Twitteristä on hyötyä myös tutkinnalle.

s. 18 Teollistuva järjestäytynyt rikollisuus
Tuija Hietaniemi

Alamaailman tietoverkkofoorumit ovat synnyttäneet maailmanlaajuisen rikollisen palveluteollisuuden, jonka torjumiseksi lainvalvonta tarvitsee uudenlaisia taitoja ja toimintatapoja.

s. 20 Teknisen rikostutkinnan laatua kehitetään
Tapani Reinikainen

Muuttunut maailma edellyttää teknisen rikostutkinnan koko ketjun toimintatapojen arviointia ja kehittämistä. Poliisin on kiistattomasti osoitettava, että teknisen todistusaineiston laatu on aukoton rikospaikalta tuomioistuimeen asti.

s. 22 Uusi poliisin toimintaa säätelevä lainsäädäntö
Satu Rantaeskola

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit muuttuivat vuoden 2014 alusta. Poliisihallinnossa toteutettiin lainsäädännön muutosten johdosta laaja koulutushanke.

s. 24 Telepakkokeinojen trendit vuosikymmenen taitteessa
Mika Sutela

Kirjoituksessa tarkastellaan telekuuntelu- ja valvontalupien määrien kehitystä, telekuuntelun ja televalvonnan perusterikoksia ja salaisten pakkokeinojen käytön merkityksellisyyttä.

s. 26 Poliisin laillisuusvalvontaa tehostettu
Janne Paavola & Mika Heinilä

Poliisihallitus ohjaa poliisin laillisuusvalvonnan järjestämistä valtakunnallisesti ja valvoo poliisiyksiköiden toiminnan lainmukaisuutta.

s. 28 Poliisi väkivallan kohteena
Henri Rikander & Salla Rikander

Poliisiin kohdistetun väkivallan riskiä lisäävät tekijän aiempi virkamieheen kohdistama väkivalta, elämyshakuisuus, päihdekäyttö sekä impulssikontrolliongelmat.

s. 30 Poliisin puuttuminen perheväkivaltaan Suomessa ja Skotlannissa
Monica Fagerlund

Poliisi on yleensä ensimmäinen viranomainen, joka kohtaa väkivallan osapuolet kotihälytystilanteissa. Poliisin toiminnalla on siten suuri merkitys väkivaltaan puuttumisessa ja sen sanktioimisessa.

s.32 MARAK-malli toimii Suomessa
Mari Kaltemaa-Uurtamo

Parisuhdeväkivallan uusiutumista ehkäisevä MARAK-menetelmä on levinnyt ympäri maata ja tuo säästöjä viranomaisille.

s. 34 Sosiaalityöntekijä ja poliisi ratkovat yhteisiä pulmia
Sonja Tanttari

Sosiaalityöntekijän osaaminen täydentää merkittävällä tavalla poliisin osaamista. Johtavalla sosiaalityöntekijällä Marko Timosella on vuosien kokemus poliisin kanssa työskentelemisestä.

s. 36 Poliisikoordinaattori edistää kaupunkiturvallisuutta
Jarmo Keskitalo & Matti Koskinen

Helsingissä poliisikoordinaattorin työ painottuu kaupungin ja poliisilaitoksen rajapintoihin ja yhteistyöverkostoihin turvallisuusasioissa.

s. 38 Tampere panostaa poliisin läsnäoloon keskustassa
Sonja Tanttari

Tampereen kaupunki ja Sisä-Suomen poliisilaitos parantavat Tampereen keskustan turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi uuden yhteistyön avulla.

s. 40 Kriminologia: Selli ja Venäjä
Matti Laine

s. 42 Rikoksentorjunta: Rikottujen ikkunoiden teoria elää 2
Jukka-Pekka Takala

s. 44 Ajassa
Uusi rikoksentorjuntaneuvosto asetettu
Tilannetorjunnalla voidaan vähentää rikollisuutta merkittävästi
Kansalaisten oikeustajua Pohjoismaissa tutkittu
Kidutuksen vastainen komitea kiirehtii epäkohtien korjaamista
Uusia julkaisuja

 
Julkaistu 25.9.2015
Sivun alkuun |